Kalkbrænderihavnen, praktisk information

Dybder
Mindste dybde 2,5 m. I størstedelen af havnen > 3,0 m.

Største skibe der kan besejle havnen: 
Længde 18 m, bredde 5,0 m og dybgang 3,0 m.

Vandstand
Forskellen mellem middelhøjvande og middellavvande er 0,2 m. Kuling/storm fra NW kan give indtil 1,2 m højvande og kuling/storm fra E-SE indtil 0,8 m lavvande. Vandstandsbræt.

Besejling
Andevning af Kalkbrænderihavnen foregår fra Svanemøllebugten sydpå gennem Kalkbrænderiløbet, idet indsejlingen til Svanemøllehavnen og Svanemølleværket passeres til styrbord. Bemærk: At Svanemølleværket og den store bygning midt på den vestlige kaj kan give anledning til kastevinde. Dybden i havnen er overalt væsentligt større end angivet i søkort.

Fartbegrænsning
Max. 3 knob.

Afmærkning
W-siden af Kalkbrænderiløb er afmærket med en grøn lystønde, en E-afmærkning; sort-gul-sort spirtønde med topbetegnelse og herefter grønne spidstønder med topbetegnelse. E-siden af løbet er afmærket med en rød stumptønde med topbetegnelse.

Fyr
Fyr ISO R 4s afmærker havneindløbet. Ved indsejlingen mellem de første moler findes et fyr på N-molens hoved, der viser grønt blink.

Ankringsforbud
Anker må ikke bruges i havnen.

Ressourcer
El (max 2 Amp.) og vand på alle broer. Brændstoftank (diesel og benzin) og miljøstation findes på vestlig kaj i havneløbet.

Toldklarering
Toldcenter København.
Telefon 32 88 73 00

Havneområde
Inden for ydermolen. Gæste sejlere må ikke benytte den vestlige kaj.

Havnekontoret :
Havnekontoret findes i stueplan i vestsiden af klubhusbygningen, Sundkrogskaj 19, 2100 København Ø .
Du finder åbningstider og yderligere information HER.

contact us

Your Contact Information

Your Feedback