Kapsejladser

Kom godt i gang med kapsejlads

Hvis du ønsker at sejle kapsejlads med din egen båd, skal båden have et gyldigt målerbrev, men vi arrangerer også konkurrenceprægede fællessejladser med det formål at få gjort ”tursejlerne” interesseret i kapsejlads. 

Du kommer i kontakt med andre kapsejlere, som enten har brug for en ekstra gast eller som søger en gasteplads, ved f.x. at benytte Facebook. Se Sejlklubben Københavns officielle Facebook side eller den aktive FB-gruppe.

Undervisningen i klubbens skolebåde giver også mulighed for at prøve at sejle kapsejlads. 

Spørgsmål om kapsejlads rettes til: kapsejladsudvalg@sejlklubbenkbh.dk eller på Kapsejladsudvalgets egen side

Kapsejladsregler

Internationale kapsejladsregler og DS-sejladsbestemmelser.

Kapsejladsregler

Internationale kapsejladsregler og DS-sejladsbestemmelser.

Kapsejladsreglerne er udarbejdet af ISAF (International Sailing Federation). Den aktuelle danske udgave finder du HER eller den kan læses på sejlsport.dk. Her finder du også DS sejladsbestemmelser, SKSF og DS-forskrifter, samt mange andre informationer om de regler, der styrer en kapsejlads.

Hvis du ved selvstudium vil lære mere om kapsejladsreglerne, kan du læse Regelkursus på DS-hjemmeside eller deltage på kurser herom i Svanemøllekredsen. Regelkompleksiteten kan virke noget overvældende, men det skal ikke afholde dig fra at kaste dig ud i en spændende dyst på vandet.

De vigtigste regler om styrbord/bagbord, luv og læ m.v. har de fleste allerede en klar fornemmelse af som sejler.

Målerbrev

Kapsejladsreglerne kræver at deltagende både har gyldigt kapsejladslicens

Målerbrev

Kapsejladsreglerne kræver at deltagende både har gyldigt kapsejladslicens

I Danmark sejles der kapsejlads i entypebåde (joller og kølbåde), samt efter handicapregler, som giver forskellige både mulighed for at kapsejle mod hinanden, med de begrænsninger et sådant målesystem naturligvis indeholder.

I de seneste måleregler er Dansk Handicap (DH) nu beregnet for 3 forskellige vindstyrkeområder på forskellige banetyper – og LYS er erstattet af en ”Time Correction Coefficient” (TCC) beregnet på basis af DH. Hvis du ønsker at deltage med din båd i kapsejlads, skal båden måles af en autoriseret måler, hvorefter Dansk Sejlunion udsteder en kapsejladslicens (klassebådsbevis eller et DH-målebrev). Kapsejladslicensen er i modsætning til tidligere gældende i 1 år – og gebyret er p.t. kr. 225,-.

Læs mere om kapsejlads på Dansk Sejlunions hjemmeside www.sejlsport.dk . Du kan simulere ændringer af måleværdierne på din båd og finde informationer om andre både med målebrev på www.websejler.dk

Om onsdagsmach

Onsdagsmatch afvikles og ledes af Svanemøllekredsen.

Om onsdagsmach

Onsdagsmatch afvikles og ledes af Svanemøllekredsen, som er et samarbejdsorgan for sejlklubber med hjemsted i Københavns nordlige del.Svanemøllekredsen en også en del af DS (Dansk Sejlunion), som er sejlernes idrætsorganisation under DIF (Dansk Idrætsforbund).

I alt 10 sejlklubber er medlem i kredsen. De 5 klubber i Svanemøllehavnen (Københavns Amatør Sejlklub, Sejlklubben Sundet og Øresunds Sejlklub Frem) og i Kalkbrænderihavnen (Kvindelig Sejlklub og Sejlklubben København) arrangerer de fælles onsdagskapsejladser, som har ca. 120 deltagende både fordelt på 2 baner.

På bane 1 sejler ca. 80 både efter handicap og på bane 2 ca. 40 klassebåde på op-/nedbaner.

OBSResultatlisterne af hver enkelt Onsdagsmatch bliver offentliggjort hver fredag. Listerne kan du se på Svanemøllekredsen > Onsdagsmatch > Resultater - og her finder du også resultaterne fra tidligere år. Det giver dig mulighed for at følge udviklingen og se om dine konkurrenter bliver hurtigere eller langsommere!