Bestyrelse

Bestyrelsen

Bestyrelse SKK 2016 Sten Emborg, Martin Frandsen, Jens Rosengaard, Peter Schmidt, Grete Ørskov, Henrik Bjerregaard Jensen, Anders Bülow, Steffen Torvits, Erik Kragh-Hansen, Jacob Rubæk Christensen

BESTYRELSEN har ansvar for klubbens drift og økonomi og udgør klubbens ledelse.
Klubbens bestyrelse vælges til den årlige generalforsamling. 10 gange årligt afholdes bestyrelsesmøde - referater findes her på siden.

FORMAND: Martin Frandsen. Martin sejler Omega 36 sammen med familien. Båden hedder Timberlane og ligger ved bro 6 sommer og vinter. Martin er udover klubbens formand, klubbens repræsentant i Havnelavets bestyrelse, pt. som formand. Telefon: 21261944 E-mail: formand@sejlklubbenkbh.dk

NÆSTFORMAND: Steffen Torvits, startede i Optimist, tursejler i dag sammen med Kirsten i en X372, ”Thea II”, og holder af kapsejlads bl.a. i sportsbåden Melges 24. Steffen er kontakt til Sportsudvalg. Telefon: 2222 2036 E-mail: steffen@torvits.dk

KASSERER: Sten Emborg, sejler i en Maxi 95 med navnet "Maxime". Han har sejlet siden 2000. Sten sejler mest tursejlads men snuser også lidt til kapsejlads nu og da.
E-mail: kasserer@sejlklubbenkbh.dk

PLADSFORMAND: Anders Bülow
E-mail: pladsudvalg@sejlklubbenkbh.dk

BESTYRELSESMEDLEM: Klaus Mouritz Kristensen er formand for Kapsejladsudvalget
E-mail: kapsejladsudvalg@sejlklubbenkbh.dk

BESTYRELSESMEDLEM: Jens Rosengaard; han og Pia har sejlet siden 1988 og siden 2008 i en Bayliner (motorbåd), der har plads i Fiskerihavnen. Jens er klubbens repræsentant i Havnelavets bestyrelse, pt. som kasserer. Telefon: 4074 6655 E-mail: sekretariat@sejlklubbenkbh.dk

BESTYRELSESMEDLEM: Grete Ørskov er chef for sejlerskolen. Smagen for sejlads blev i sin tid vakt som gast på Danmarks ældste sejlende træskib, Jensine af Haderslev. For også at kunne sejle i hverdagen købte Grete og 4 gode venner fra Jensine i start 80´erne en Granada 24, som fik plads i Skudehavnen. Efter 2 år på sejlerskolen, førerbevis i 1987 og Granada´en solgt igen, blev Grete ”hængende” dér - først som skolens repræsentant i bestyrelsen, siden instruktør og i en periode fra 1999 skolechef – ja, som bekendt gentager historien sig! Som ”ikke-bådejer” sejler Grete glad og gerne med hos gode klubkammerater på sommerture og distancekapsejladser. E-mail: sejlerskolen@sejlklubbenkbh.dk 

BESTYRELSESMEDLEM: Mette Jaque Madsen

BESTYRELSESSUPPLEANT: Peter Schmidt og Mathilde Edelvang.

REFERATER FRA GENERALFORSAMLINGER  
Generalforsamlingen 2017 GF 2016

indsejling.jpg
Havnelavet nedlægges ...
På klubbens ekstraordinære generalforsamling den 31. oktober 2017 var der en god debat for og imod bestyrelsens forslag om at nedlægge Havnelavet Sundkrogen.

GeneralforsamlingExtra.jpg
Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling
I øvrigt er det hensigten, at begge klubber og disses medlemmer ved den nye foreningsstruktur ikke vil blive stillet anderledes, end tilfældet er under de nuværende forhold. For begge klubbers vedkommende forventes dog en væsentlig forenklet administration, økonomi og regnskabsaflæggelse.

stander_op_2017.jpg
Referat - seneste generalforsamling
Om begivenhederne i april 2017

havnelavetHSfoto.jpg
Indkaldelse til Generalforsamling i SKK 6.4.2017 kl. 18:30
INDKALDELSE til ordinær generalforsamling i Sejlklubben København torsdag 6. april 2017 kl. 18.30, se om arrangementet i kalenderenDagsorden i henhold til vedtægten.Forslag, der ønskes behandlet på

Medlemmer af Bestyrelsen

Læser ....Læser ....

Referater af bestyrelsesmøder