Bestyrelse

Bestyrelsen

Bestyrelse SKK 2016 Sten Emborg, Martin Frandsen, Jens Rosengaard, Peter Schmidt, Grete Ørskov, Henrik Bjerregaard Jensen, Anders Bülow, Steffen Torvits, Erik Kragh-Hansen, Jacob Rubæk Christensen

BESTYRELSEN har ansvar for klubbens drift og økonomi og udgør klubbens ledelse.
Klubbens bestyrelse vælges til den årlige generalforsamling. 10 gange årligt afholdes bestyrelsesmøde - referater findes her på siden.

Ny bestyrelse 2017 konstitueres ved førstkommende bestyrelsesmøde

Efter Generalforsamlingen 6.4.2017 planlægger den ny bestyrelse at konstituere sig 20.4.2017. Af referatet fra generalforsamlingen fremgår, at Henrik B. Jensen, Erik Krag-Hansen og Jacob R. Christensen har trukket sig fra bestyrelsen, og at Klaus Mouritz Kristensen, Mette Jaque Madsen og Mathilde Edelvang indtræder i bestyrelsen - sidstnævnte som suppleant i stedet for Anders Bülow, som blev indvalgt i bestyrelsen som fuldt medlem.

Nærmere vil følge efter konstitueringen.

 

Bestyrelsen 2016 (gul markering ved 2017-medlemmer)

FORMAND: Martin Frandsen. Martin sejler Omega 36 sammen med familien. Båden hedder Timberlane og ligger ved bro 6 sommer og vinter. Martin er udover klubbens formand, klubbens repræsentant i Havnelavets bestyrelse, pt. som formand. Telefon: 21261944 E-mail: formand@sejlklubbenkbh.dk

NÆSTFORMAND: Steffen Torvits, startede i Optimist, tursejler i dag sammen med Kirsten i en X372, ”Thea II”, og holder af kapsejlads bl.a. i sportsbåden Melges 24. Steffen er kontakt til Sportsudvalg. Telefon: 2222 2036 E-mail: steffen@torvits.dk

KASSERER: Sten Emborg, sejler i en Maxi 95 med navnet "Maxime". Han har sejlet siden 2000. Sten sejler mest tursejlads men snuser også lidt til kapsejlads nu og da. E-mail: kasserer@sejlklubbenkbh.dk

PLADSFORMAND: Henrik Bjerregaard Jensen - har altid sejlet - lige fra optimisterne i Rådhusdammen i Albertslund til Melbourne-Hobart, men aldrig i eget skib. Da valget faldt på fartøj, var det interessen for Trolling fiskeriet der vandt, og han har en Hansvik 700 Combi ´Fars Færge´ som der bliver jagtet mange fisk i. Konen Anne tager gerne med på ferie og sightseeing. E-mail: pladsudvalg@sejlklubbenkbh.dk

BESTYRELSESMEDLEM: Erik Kragh-Hansen er formand for kapsejladsudvalget, bestyrelsesmedlem i Havnelavet Sundkrogen og bestyrelsesmedlem i Svanemøllekredsen. Erik sejler i Jeanne d' Arc, en Dufour 44 og har sejlet tur- og kapsejlads siden 1964. Telefon: 2120 9394 E-mail: kapsejladsudvalg@sejlklubbenkbh.dk

BESTYRELSESMEDLEM: Jens Rosengaard; han og Pia har sejlet siden 1988 og siden 2008 i en Bayliner (motorbåd), der har plads i Fiskerihavnen. Jens er klubbens repræsentant i Havnelavets bestyrelse, pt. som kasserer. Telefon: 4074 6655 E-mail: sekretariat@sejlklubbenkbh.dk

BESTYRELSESMEDLEM: Grete Ørskov er chef for sejlerskolen. Smagen for sejlads blev i sin tid vakt som gast på Danmarks ældste sejlende træskib, Jensine af Haderslev. For også at kunne sejle i hverdagen købte Grete og 4 gode venner fra Jensine i start 80´erne en Granada 24, som fik plads i Skudehavnen. Efter 2 år på sejlerskolen, førerbevis i 1987 og Granada´en solgt igen, blev Grete ”hængende” dér - først som skolens repræsentant i bestyrelsen, siden instruktør og i en periode fra 1999 skolechef – ja, som bekendt gentager historien sig! Som ”ikke-bådejer” sejler Grete glad og gerne med hos gode klubkammerater på sommerture og distancekapsejladser. E-mail: sejlerskolen@sejlklubbenkbh.dk 

BESTYRELSESMEDLEM: Jacob Rubæk Christensen - Jacob sejler Bianca 27 "Kraka" sammen med vennerne Jacob Hintz og Peter Rosholm.
Er desuden med i festudvalget. Telefon: 4125 2245 E-mail: sekretariat@sejklubbenkbh.dk

BESTYRELSESSUPPLEANTPeter Schmidt og Anders Bülow.

REFERATER FRA GENERALFORSAMLINGER  
Generalforsamlingen 2017 GF 2016

stander_op_2017.jpg
Referat - seneste generalforsamling
Om begivenhederne i april 2017

havnelavetHSfoto.jpg
Indkaldelse til Generalforsamling i SKK 6.4.2017 kl. 18:30
INDKALDELSE til ordinær generalforsamling i Sejlklubben København torsdag 6. april 2017 kl. 18.30, se om arrangementet i kalenderenDagsorden i henhold til vedtægten.Forslag, der ønskes behandlet på

HS_GF_i_klubhus.jpg
Indkaldelse til Havnelavet Sundkrogens generalforsamling
Havnelavet Sundkrogen (HS) afholder generalforsamling i klubhuset tirsdag 14. marts kl. 19.00. Alle medlemmer er velkomne til at deltage men har ikke taleret.

sundkrogen-skibe-huse.jpg
Bro 9 skifter nøgle
Nøglen til kæden til bro 9 er skiftet til en MS nøgle, så brandvæsenet og ambulance kan komme igennem.

Medlemmer af Bestyrelsen

Læser ....Læser ....

Referater af bestyrelsesmøder