Tirsdags-hygge-kapsejlads og grill 2017

En uhøjtidelig og kort dyst på vandet og fælles spisning.
Tirsdagssejladserne er åbne for alle – og er et særligt tilbud til både uden målerbrev om en kammeratlig dyst på egne og bådens evner, samt ikke mindst den efterfølgende fælles grill-middag. Der er intet tilmeldingsgebyr – og man deltager, når man har tid/lyst.

Der er sejladser samtlige tirsdage i maj, juni, august og september måned, med første båds start kl. 18:00. I alt 18 planlagte sejladsdage.

S T A R T T I D E R - 26. september.

Bemærk: Denne dag er det Knut Bernstein, der sejler i Dufa – en Dehler 34, som registrerer placeringerne. Han kan kontaktes på mobil 30 92 22 72.

R E S U L T A T L I S T E - 19. september
- Se også seneste resultater inkl. fratræk

19/8: En skøn sensommeraften med truende regnbyger i det fjerne fik alligevel 30 både på vandet til en fin sejlads i 4-8 m/s med plat læns til mærke 1, bidevind til mærke 2 og et fint kryds mod mål. Tirsdagen før toppede vi med i alt 33 deltagende både – og generelt har der været en meget pæn tilslutning til tirsdagssejladserne i løbet af året.

Der er meget stor jævnbyrdighed i overalt-placeringerne, så den sidste sejlads, tirsdag den 26. september vil være afgørende for den endelige placering.

Præmieoverrækkelse finder sted i klubhuset den 30. september, ca. kl. 15 – efter sejladsen ”Bomlukkeren”, hvor I naturligvis alle er meget velkomne til at deltage. Se tilmelding på hjemmesiden.

OBS! Det er dejligt at grille og spise sammen efter sejladserne, men man skal huske, at slukke grillen efter brug. Har du taget din mad af grillen som den sidste, så sluk. Det er ikke et problem at tænde igen. Og med hensyn til opvask, så er der 2 opvaskemaskiner til rådighed, men når vi er mange, rækker det ikke. Derfor må du svinge opvaskebørsten og viskestykket, hvis begge maskiner kører, når du kommer med din opvask. Husk også at tørre bordene af efter brug.


Sejladsbestemmelser
Banekort.

Der sejles på en kort trekantbane (3,5 sm) efter Søvejsreglerne og startes efter omvendt handicap med individuelle starttidspunkter, så første båd i mål også er aftenens vinder. Handicapmål (GPH - Generel sømiletid, jf. DH) tildeles efter tilgængelige data for den enkelte båd – og er beregningsgrundlaget for den tildelte starttid, som løbende justeres i forhold til resultaterne på banen.

Starttider for 1. sejlads den 2. maj 2017 er beregnet på grundlag af reviderede GPH-tal for de enkelte både, som har deltaget i 2016. Revisionen består i en korrektion af bådenes oprindelige GPH-tal med 50% af den ændring i starttid, som resultaterne af sejladserne i 2016 medførte. Det er fortsat muligt fra gang til gang at vælge en starttid uden eller med spiler. Der må naturligvis ikke bruges spiler, hvis der startes efter den første starttid.

Husk at bruge et start-ur, som viser GMT-tid + 2:00 (Lokal PC-tid) - og ikke f.eks. kortplotterens ur, som viser GPS-tid (17 sec. senere end UTC-tid).

Samtlige 18 sejladser indgår i en serie, hvor de 2 dårligste placeringer fratrækkes den samlede pointsum, beregnet efter lavpointsystem, idet ikke deltagende eller udgåede både tildeles 1 point mere end sidste måltagne båd i den pågældende sejlads. Resultatlisten opdateres efter hver sejlads. Ved sæsonens afslutning afholdes der præmieoverrækkelse (Vandrepræmier til de 3 bedst placerede både) lørdag den 30. september, kl. 15:00.

Tilmelding til Tirsdagssejlads