Klubhusudvalg >

Klubhusregler Sundkrogen

Husorden og regler for klubhus. Generel brug af klubhuset - Sundkrogen

Al benyttelse af klubhuset skal ske under almindelig hensyntagen til huset og til andre brugere. Husdyr skal holdes i snor og må ikke komme i køkkenet.

Rygning: Der er indført rygeforbud i klubhuset november 2007, i overensstemmelse med: Lov om røgfri miljøer, ”hvis formål er at forebygge sundhedsskadelige effekter af passiv rygning og at nogen ufrivilligt kan udsættes for passiv rygning” Der må ryges på altanerne. Udendørsaskebægrene skal benyttes. Klubhuset må benyttes af medlemmer af sejlklubberne i Havnelavet Sundkrogen, af sejlklubbernes eller Havnelavets indbudte gæster og betalende gæstesejlere. Det er tilladt for medlemmer at medbringe et meget begrænset antal gæster.

Fortrinsret. Klubhuset kan benyttes af de enkelte klubber, Havnelavet og udvalgene (med fortrin i prioriteret rækkefølge) til generalforsamling, medlemsmøder, klubfester, møder og andre sejlsportsrelaterede arrangementer (jf. pkt.7-10).

Lukkede arrangementer (generalforsamlinger og klubbernes jubilæumsfester) skal annonceres i god tid. Ønskes andre lukkede arrangementer, skal dette forelægges klubhusgruppen i god tid før arrangementet.

Sejlerskolernes undervisning har også fortrinsret, men klubhuset skal samtidig være åbent for øvrige medlemmer og eventuelle gæster, der skal vise hensyn overfor pågående undervisning.

Booking. Booking af klubhuset sker på bookingkalenderen på opslagstavlen i klubhuset. Arrangementets art og arrangør skal skrives på kalenderen. Ved sammenfaldende ønsker og prioritet træffes afgørelse ved lodtrækning på førstkommende møde i klubhusgruppen, der som hovedregel holder møde sidste tirsdag i måneden. Der skal derfor planlægges og bookes i god tid.

Forplejning. Sejlsportsrelaterede arrangementer kan arrangeres af Havnelavet eller sejlklubberne, og der kan indbydes gæster hertil. Ved sejlklubbernes og Havnelavets arrangementer – også med indbudte gæster – kan der ydes forplejning af enhver art overfor medlemmer og gæster, også mod deltagerbetaling. Endvidere kan sådan forplejning ske i henhold til eventuelle aftaler mellem Havnelavet og restauranten nedenunder.

Umiddelbart efter sådanne arrangementer skal arrangøren rydde op og gøre rent (jvf.pkt.12-18). Ellers foretages rengøring af klubhusets rengøringsfirma til dagpris og for arrangørens regning. Der må under ingen omstændigheder sælges eller på anden måde ydes forplejning af nogen art til andre end klubbernes medlemmer og indbudte gæster!

Rengøring og oprydning. Efter endt brug skal der altid gøres rent og ryddes op i klubhuset og udendørsarealerne. Efter almindeligt brug, møder og andre sejlsportsrelaterede arrangementer skal der ryddes op og gøres rent før klubhuset og udendørsarealer forlades. Køleskabene er ikke til privat brug, der må ikke opbevares madvarer. Efter større arrangementer for Havnelavet eller klubberne skal der være gjort rent og ryddet op i klubhuset og udendørsarealerne senest kl. 12 næste dag. Der må ikke henstå madvarer efter dette tidspunkt. Efter hvert brug af klubhuset skal service, gryder med mere gøres rent og sættes på plads. Skuffer og skabe er mærket med pladsanvisninger. Køkken, komfurer, ovne og borde skal være rengjorte, udendørs askebægere tømmes og gulvet fejes. Inventar skal stilles på plads i henhold til møbleringsplanen på opslagstavlen i klubhuset. Planen sikrer evakueringsflugtvejene. Indendørsmøbler må ikke tages med udenfor. Legetøj samles på dertil indrettede steder. Affald, tomme flasker og dåser tages med sammen dag. Benyt containerne ved toilet- og baderummet nedenunder. Øl- og sodavandsflasker sættes i kasserne i depotet ved garderoben. De bruges til indkøb af kaffe mv. Alle døre og vinduer skal lukkes og lyset slukkes, når klubhuset forlades.

Problemer med klubhuset eller inventar/installationer meddeles til klubhusgruppen – brug gerne postkassen ved opslagstavlen.

Klubhusgruppen maj 2010