Nyheder > Sejlerskolen >

Kommentar til kritik af prioriteringen til sejlerskolen

Der er på sejlklubbens hjemmesiden udtrykt utilfredshed med proceduren for optagelse af ny elever på Sejlerskolen, med ordene:

 ”Reglerne for prioriteringen på ventelisten er simpelthen for uigennemskuelige”. 

Utilfredsheden er forståelig nok idet klubben ikke i vedtægterne eller i nogen administrative bestemmelser for Sejlerskolen har formuleret en tekst som kommende eller nuværende medlemmer kan forholde sig til. – Derimod findes der en uskreven administrativ praksis, der skal tilsikre at alle der ønsker optagelse på Sejlerskolen bliver behandlet ens og retfærdigt. Denne praksis er blevet fulgt gennem mange år og også på det seneste.

Når man henvender sig til Sejlerskolen om optagelse som elev bliver man orienteret om optagelsesproceduren, som er lidt forskellig afhængig af om man er aktivt medlem eller ej. Her i klubben er det de aktive medlemmer der har fortrinsret til at benytte klubbens tilbud / aktiviteter. Og når der er større søgning på Sejlerskolen end der er pladser, bliver der altså prioriteret mellem de interesserede og det gør der hvert år!

Vi arbejder pt på at nedfælde optagelseskriterierne på skrift så fremtidige misforståelser kan undgås.

Grete Ørskov, skolechef