Nyheder >

Tak for denne gang……..

De 2 år jeg har fået lov til at sidde med formandsroret i hånden har været begivenhedsrige. I 2014 blev der brugt ganske meget tid på at diskutere, forberede og gennemføre forhandlingerne med By & Havn om lejeaftalen for Kalkbrænderihavnen, som udløb 31. december 2014. Det lykkedes med en forventet besparelse for klubben frem til broernes fornyelse, som skal besluttes, når vilkårene afledt af Nordhavnstunnelen bygning er kendte. I 2015 har der mere været fokuseret på drift og fornyelse af havn og klub, efter at lejevilkårene var blevet kendte, og behovet for fornyelse var erkendt. 

SKK er en god forening med masser af historie, mange medlemmer som bidrager til at få dagligdag og fest til at køre og på baggrund heraf en sund økonomi. Hvad der mangler er en vision for fremtiden. I 2015 blev der taget hul på fornyelsen med etableringen af Sportsudvalget, forbedringen af Sejlerskolens flåde og forbedring-/moderniseringssaktiviteter i Kalkbrænderihavnen. Det var ikke et led i en større plan, men enkelte aktiviteter, der hver for sig er gode og ønskede. 

SKK har behov for en fremtidsvision at arbejde henimod. En vision der er enighed om og som kan begejstre både nuværende og kommende medlemmer. I de seneste 2 år har bestyrelsen ikke taget reelt hul på diskussionen om, hvordan klubben skal fungere og være i fremtiden. Man har løst de løbende opgaver. Her ligger den væsentligste opgave for den kommende bestyrelse, og man skal inddrage det flertal af klubbens medlemmer, som ikke er deltagere i fester og pinseture, men hvis medlemskab gør det hele muligt.

Herudover mener jeg, at klubben skal ændre ansigt over for medlemmerne og potentielle medlemmer. Det skal være muligt at melde sig ind ved at møde op på klubbens kontor med sit Dankort, og man skal kunne få svar på spørgsmål om havneplads og mulighed for deltagelse på Sejlerskolen ved henvendelse til havnefogeden eller i klubbens kontortid. Dette kan forekomme mindre væsentligt for medlemmer, der har deres plads i havnen, og i øvrigt ikke interesserer sig for klubbens liv, men for nye og potentielle medlemmer er det væsentligt. Her er jeg i mindretal i bestyrelsen, og da det er væsentligt for mig at udvikle klubben i den retning, finder jeg det rigtigt at trække mig fra formandsposten. Formanden kan ikke være i mindretal i væsentlige forhold.

Jeg ser frem til at bidrage til klubbens virke på andre måder. Indtil videre har jeg meldt mig til Dansk Sejlunions næste målerkursus, og jeg skal være kasserer i Svanemøllekredsen. Og så tror jeg, at det gode skib EOS skal have lidt flere hverdagsaftener i solnedgangen på Øresund i 2016. 

Tak for denne gang, og god sejlersæson

Finn Kristiansen, Afgående formand for SKK