Bestyrelsen har besluttet alle bådejere i Nordhavnen selv aflæser deres måler og indtaster oplysningerne på klubbens hjemmeside.
Du skal have disse oplysninger parat:
Medlemsnummer, Målernummer, Målerstand. De sidste to cifre i målerstand er decimaler
Bemærk, der skal være strøm på måleren, for at den kan aflæses. Det vil sige, den skal være sat i stikket i el-standeren.

Alle målerindehavere vil også modtage en mail om aflæsning af måler.

Sidste indtastningsfrist 10. oktober. Blandt de, der indtaster deres måleraflæsning senest 10. oktober, vil havnefogeden trække lod 6 x 1 flasker god rødvin