Vær med når vi sejler Hven Rundt ved Nat fredag 17. september 2021.

Alle både kan deltage, både de både som har gyldigt DH-målebrev/klassebevis samt både uden. Der sejles efter DH, Dansk Handicap med måltal efter GPH. Er der tre eller flere ens både får de eget løb. Der skal være minimum to mand pr. deltagende båd.

Læs mere og tilmeld dig.

Det er højsæson for gæstesejlere. Sidste år havde vi gæstesejlere fra ind- og udland i Kalkbrænderihavnen. Gør en gæstesejler glad og husk at vende dit bøjepladsskilt til grøn, hvis du selv er sejlet på ferie. Og skriv gerne på det hvide skilt under, hvis du har det, hvor længe du er væk, så du også er sikker på, at gæsten er væk, når du ved hjemkomst skal ind på din plads.
Tag også godt imod gæsterne på havnen og i klubhuset. Gæster får adgang til faciliteterne, når de har betalt i automaten på ydermuren i stueetagen på klubhuset.

Skal du selv sejle på ferie, så husk at Sejlklubben København er medlem af Frihavnsordningen, læs mere.

Fremover skal alle, som har bøjeplads, have individuel el-måler til deres båd, og alt forbrug af strøm skal måles. Det vil sige både når båden er på vand og på land og også når båden forlades.

Det blev besluttet på generalforsamlingen 24. juni. Bestyrelsen stillede forslaget for at lette administrationen og for at lave en retfærdig ordning for alle. Dvs. at alle betaler for præcis den el, de forbruger uanset hvor og hvornår den bruges på egen båd.
De der endnu ikke har el-måler, kan hente en måler på havnekontoret mod et depositum på 1250 kr.

Du er landet på klubbens nye hjemmeside. Velkommen!

Forhåbentlig finder du det, som du har brug for. Hvis der er noget, du savner, eller har svært ved at finde, eller skulle finde forkerte oplysninger, kontakt os da meget gerne på mailen; kommunikationsudvalget@sejlklubbenkbh.dk

Der kan altid være nogle startproblemer med en ny hjemmeside, så vi håber på din tålmodighed. En gruppe fra kommunikationsudvalget har lavet et kæmpe stykke arbejde, og nu er vi endelig klar til lancering. Det er en god årstid her i juli at lancere siden, da der ikke er så mange aktiviteter i klubben. Men når der igen skrues op for klubaktiviteterne efter sommerferien, så bliver det muligt at tilmelde sig og betale online, når festudvalget og kapsejladsudvalget f.eks. holder arrangementer.