HVEN RUNDT VED NAT 2019

Sejladsbestemmelser findes HER 

Tilmeldingsformular findes HER

Sejladsen er åben for køl- og flerskrogsbåde med gyldigt DH-målebrev/klassebevis. 3 eller flere både af samme type får eget løb.
Måleregler: Dansk Handicap (DH). Der sejles efter World Sailings Kapsejladsregler (Racing Rules of Sailing) 2017-20 og DS's sejladsbestemmelser (Tillæg S), samt de i programmet/sejladsbestemmelserne nævnte tilføjelser/ændringer.

Sejladsen er endvidere åben for både uden gyldigt DH-målebrev/klassebevis. Bådene i Crusing-sejladsen, der sejles efter søvejsreglerne, tildeles et individuelt måltal, fastsat af sejladsledelsen og deltager i et Cruising-løb, med start kl. 19:15. Ved tilmelding skrives ”crusing” på tilmeldingsformularen under punktet ”Certifikat nr”.
 

Start: Ud for indsejlingen til Fiskerihavnen.

Mål: Indsejlingen til Kalkbrænderihavnen.

 

Første start kl. 18:00 DH

Anden start kl. 18:15 DH

Tredje start kl. 18:30 DH

Fjerde start kl. 18:45 Crusing

 

Banelængde: 26, 33 eller 36 sømil.