HVEN RUNDT VED NAT 2020

Med vejrudsigtens prognose om en svag og aftagende vestlig vind, blev det nøje overvejet og besluttet at Pinhättan skulle med i banen – og dermed en banelængde på 33 sm.

Den lidt friskere vind i den østlige side af Øresund gav en fin sejlads, afsluttet med kryds mod mål. Hurtigste båd sejlede med en gennemsnitsfart på 5,25 kn og langsomste båd med 3,3 kn.

Af de 62 deltagende både gennemførte 52 både nattens sejlads i stjerneklart vejr. Flot sejlet – og ikke mindst en meget eksemplarisk sejlads før starten, med respekt for de coronarelaterede afstandskrav. Dejligt at det på trods af de uvante hindringer kan lykkes at afvikle et stævne af denne art til alles tilfredshed.

Præmieoverrækkelsen finder sted lørdag den 3. oktober efter afvikling af Bomlukker-sejladsen, ca. kl. 15 i klubhuset, Sundkrogsgade 19, 2100 København Ø.