HVEN RUNDT VED NAT 2019

222 personer i 52 både kom til start i årets Hven Rundt Ved Nat – og alle gennemførte sejladsen.

Resultater - Hven rundt 2019

Bådene var fordelt på 4 starter – 3 med DH-både og et for cruisingbåde. Vejrmeldingen lød på 6-8 m/s fra en w-lig retning, en nordgående strøm og tørvejr. 

På dommerbåden blev det besluttet at sætte baneflag A, svarende til Hven og Pinhättan om st.b.. Starterne forløb pænt i den let til friske W-lige vind, som gav en foran for tværs sejlads mod Hvens NW-lysbøje. Plat læns langs nordsiden af Hven og en frisk agten for tværs til Pinhättan, hvorfra der var kryds mod mål.

Første båd i mål efter 4 tim, 29 min og 40 sec. var ikke overraskende den legendariske Buksesnedkeren. Den 13 mand store besætning kunne således inden midnat nyde de velsmagende flæskestegssandwich, som Hven rundt ved nat-teamet havde tilberedt. Knap en halv time senere fulgte Dragonfly 28, Smeden og herefter i en lind strøm hovedparten af de øvrige både. De mindste både skulle dog bruge op mod 10 timer inden de nåede i mål hen på morgenstunden. 

Det blev som vanligt en lang nat for de frivillige officials med måltagning og madlavning m.m.. En stor tak til teamet, som fik afviklet arrangementet på bedste vis. Og tak til de mange deltagende både og deres besætninger for at gøre Hven Rundt Ved Nat til en særlig og god sejlads.

 

Sejladsbestemmelser findes HER 

Deltagerliste / Startliste

Sejladsen er åben for køl- og flerskrogsbåde med gyldigt DH-målebrev/klassebevis. 3 eller flere både af samme type får eget løb.
Måleregler: Dansk Handicap (DH). Der sejles efter World Sailings Kapsejladsregler (Racing Rules of Sailing) 2017-20 og DS's sejladsbestemmelser (Tillæg S), samt de i programmet/sejladsbestemmelserne nævnte tilføjelser/ændringer.

Sejladsen er endvidere åben for både uden gyldigt DH-målebrev/klassebevis. Bådene i Crusing-sejladsen, der sejles efter søvejsreglerne, tildeles et individuelt måltal, fastsat af sejladsledelsen. Ved tilmelding skrives ”crusing” på tilmeldingsformularen under punktet ”Certifikat nr”.
 

Start: Ud for indsejlingen til Fiskerihavnen.

Mål: Indsejlingen til Kalkbrænderihavnen.

 

Første start kl. 18:00 DH

Anden start kl. 18:15 DH

Tredje start kl. 18:30 DH

Fjerde start - Crusing

 

Banelængde: 26, 33 eller 36 sømil.

 

Obs! Deltagerliste med løbsinddeling kan ses på hjemmesiden efter tilmeldingsfristens udløb. Da der ikke afholdes skippermøde, vises den valgte bane alene med flag på dommerbåden.

PS! Der kan vælges forskellige baner for de enkelte starter.