Det handler om mennesker

Sejlklubben København er kendetegnet ved mennesker, der både elsker at sejle og at bruge tid sammen.

Hele året: Hverdagshygge i og ved vores skønne klubhuse

Sommer: Fælles sejlture, Fiskekonkurrence, Pinsetur og Fredagsgrill 

Vinter: Årsfest, Andespil og Fredagsarrangementer

& så samles vi selvfølgelig også til Stander hejsning, til Stander nedhaling og til Nytårskuren