Bestyrelsen

Bestyrelsen har ansvar for klubbens drift og økonomi og udgør klubbens ledelse.
Klubbens bestyrelse vælges til den årlige generalforsamling. 

Forretningsudvalg: Forretningsudvalget er sejlklubbens daglige ledelse – og træffer alle ledelsesbeslutninger mellem bestyrelsesmøderne. Forretningsudvalget mødes 10 gange årligt, samt efter behov. Forretningsudvalget har til opgave at udmønte sejlklubbens politik og strategi i handling samt løbende analysere og forbedre sejlklubbens organisatoriske, økonomiske og administrative forhold, herunder arbejde med udvikling af de administrative og praktiske arbejdsgange. Forretningsudvalget består af formand, næstformand og kasserer.

 

Bestyrelsen valgt på generalforsamling 25. juni 2020:

Formand: Henrik Sengeløv
Mail: formand@sejlklubbenkbh.dk

Næstformand: Carsten Christoffersen
Mail: naestformand@sejlklubbenkbh.dk

Kasserer: Sten Emborg, sejler i en Maxi 95 med navnet "Maxime". Han har sejlet siden 2000. Sten sejler mest tursejlads men snuser også lidt til kapsejlads nu og da.
Mail: kasserer@sejlklubbenkbh.dk

Morten Petersen, har en Bacchant IV. Har sejlet siden barn - mest i kølbåd bla Nimbus 26 og 33, flipperjolle og OK jolle. Instruktør på sejlerskolen og tidligere søspejder. Sejler mest tur gerne den Svenske Skærgård men også lidt distance-kapsejlads. Telefon 53817011
sekretariat@sejlklubbenkbh.dk

Bestyrelsesmedlem: Henrik Sielinghar været medlem af klubberne i Sundkrogen i 20 år og sejler tursejlads i en LM 27 og kapsejlads tirsdage og onsdage som gast hos andre.
Mail: sekretariat@sejlklubbenkbh.dk

Bestyrelsesmedlem: Asbjørn Jørgensen
Mail: pladsudvalg@sejlklubbenkbh.dk

Bestyrelsesmedlem: Keld Lybke, sejler nu i LM 25 ”tournesol” som ligger på bro 5. Har tidligere sejlet H-båd, Banner 33 og Maxi. Har været medlem i Triton senere SSK fra medio 1960. Har været skipper på større lejrskoleskib.
Mail: sekretariat@sejlklubbenkbh.dk

Bestyrelsesmedlem: Iben Augustsen
Mail: sekretariat@sejlklubbenkbh.dk

Bestyrelsessuppleant: Hans Borgstrøm
Mail: sekretariat@sejlklubbenkbh.dk

Kontakt til havnekontoret:
Mail: havnekontoret@sejlklubbenkbh.dk
Telefon: +45 53 81 70 11

Havnekontorets åbningstid:
Telefontid: Tirsdag & torsdag kl. 10 - 16
Kontortid: Tirsdag & torsdag kl. 12 - 16 

 

REFERATER FRA GENERALFORSAMLINGER
Generalforsamlingen 2017
Generalforsamlingen 2018

Generalforsamlingen 2019

Generalforsamlingen 2020
Bilag: Oplæg fra Pladsudvalget vedr. broer

 


MediaHandler.jpg
Omstrukturering af Havnefogedfunktionen
Kære alle medlemmer i SKKVi har i bestyrelsen truffet den beslutning at Havnefoged/klubsekretær funktionen overgår til frivilligt arbejde blandt klubmedlemmerne, i overensstemmelse med klubbens


OversigtKalkbrhavnenfraluften.jpg
Seneste nyt: SKK og Corona/Covid 19
Alle Sejlklubben Københavns aktiviteter er aflyst eller udsat grundet Coronaen. Medlemmernes brug af klubbens faciliteter sker derfor på eget ansvar, hvor myndighedernes krav og anbefalinger skal

Referater af bestyrelsesmøder