Kommunikationsudvalget

Udvalget kan kontaktes på e-mail: kommunikation@sejlklubbenkbh.dk

Kommunikationsudvalget arbejder på tværs af hele klubben. Målet er at understøtte kommunikationen mellem medlemmerne og mellem klubbens forskellige udvalg og bestyrelse og medlemmerne.

Kommunikationsudvalget vedligeholder klubbens hjemmeside og arbejder p.t. på at udvikle siden. Klubbens øvrige udvalg og bestyrelse kan via kommunikationsudvalget få lagt opslag på hjemmesiden. Hvis der er ting du ikke kan finde på hjemmesiden, hvis du har nyheder som skal lægges ud eller andet omkring hjemmesiden: Skriv til kommunikationsudvalget

Udvalget står bag klubbens elektroniske nyhedsbrev GNISTEN (søslang for telegrafisten på en skib), som udkommer ca. seks gange om året. Alle klubmedlemmer, som ved indmeldelse har oplyst mailadresse, modtager GNISTEN i egen mailboks. Har du noget til GNISTEN, skriv til redaktionen på mail: nyhedsbrev@sejlklubbenkbh.dk  

Kontakt meget gerne udvalget, hvis du har lyst til at deltage i klubbens forskellige kommunikationsopgaver.


Udvalgsformand: Martin Thyme Christensen, kommunikation@sejlklubbenkbh.dk


Senest opdateret april 2018