Nyheder > Klubben >

105 medlemmer i SKK gav deres besyv med ...

Resultater fra en medlemsundersøgelse, som Syddansk Universitet gennemførte i foråret 2016 af medlemmer og frivillige i i danske idrætsforeninger

Medlemsundersøgelse ved Syddansk Universitet 2016

Vi har modtaget resultatet af den medlemsundersøgelse, som Syddansk Universitet gennemførte i foråret 2016 af medlemmer og frivillige i i danske drætsforeninger. I alt 3.163 medlemmer i 36 idrætsforeninger har deltaget i undersøgelsen, heraf har 105 medlemmer i Sejlklubben København svaret på spørgsmålene. Tilsvarende undersøgelser er foretaget i 9 andre lande - og de vil indgå i en samlet europæisk vurdering.

Her skal fremhæves enkelte punkter i SKK-medlemmernes besvarelser:
    •    80% af besvarelserne er fra mandlige medlemmer
    •    67% er i fuldtidsarbejde
    •    21% er pensionister
    •    80% har en mellemlang eller lang videregående uddannelse
    •    33% udfører frivilligt arbejde i SKK
    •    36% har været medlem i mere end 20 år
    •    38% er aktive 1 gang om ugen
    •    48% deltager i konkurrencer
    •    63% udfører vedligeldelses- og serviceopgaver i klubben
    •    33% deltager i et eller flere udvalg
    •    73% føler det frivillige arbejde bliver værdsat
    •    66% deltog ikke på den seneste generalforsamling
    •    81% har fået nye venner i klubben
    •    78% finder at der er en god atmosfære i klubben
    •    57% føler det sociale samvær med andre i klubben betyder meget
    •    94% forstår hvordan klubben fungerer

Se det fuldstændige resultat af undersøgelse for hhv. SKK og alle idræsforeninger ...

 

Medl_analyseSKK.pdf
Medl_analyse_Alle_foreninger.pdf