Nyheder > Klubben >

AKTIVE KONTAKT-mails til klubben

 

EMNE e-mail

Oversigt over klubbens mail-adresser

Indmeldelse, adr. ændring og generelle forespørgsler sekretariat@sejlklubbenkbh.dk
Økonomi, opkrævning o.lign. kasserer@sejlklubbenkbh.dk
Bøjepladser, ventelister og skur pladsudvalg@sejlklubbenkbh.dk
Sejlerskolen sejlerskolen@sejlklubbenkbh.dk
Kapsejlads kapsejladsudvalg@sejlklubbenkbh.dk
Klubhus og alle øvrige driftsforhold drift-husudvalg@sejlklubbenkbh.dk
Sociale aktiviteter festudvalg@sejlklubbenkbh.dk
Nyhedsstof til hjemmeside og nyhedsbrev infoudvalg@sejlklubbenkbh.dk
Tekniske problemer på hjemmesiden webmaster@sejlklubbenkbh.dk
   
OBS! Vi beklager at der kan være flere e-mail-adresser i omløb, men kun ovenstående mail-adresser kan forvente svar fra klubben.

Alle henvendelser havner hos klubmedlemmer, der frivilligt har påtaget sig opgaver for klubben; normalt besvares en henvendelse inden for en ugestid.

Senest opdateret maj 2017