Nyheder > Klubben > Artikler > Driftudvalg >

Årets gang som bådejer

Januar Tilse din båd både på vinterpladsen. Ligger den i vandet holder du ekstra godt øje med især fortøjninger. Hvis du har fast bøjeplads skal du intet foretage dig. Hvis du har låneplads, eller ingen plads eller ønsker en anden plads skal du skrive dig på listen i klubhuset. Samt sende en mail til pladsudvalg om hvad du ønsker. Pladsudvalget fordeler bøjepladserne efter anciennitet.

Februar Tilse din båd i vandet og på vinterpladsen.

Marts Tilse din båd i vandet og på vinterpladsen. Orienter dig om hvornår du skal i vandet, og sørg for at båden er klar.

April - Maj Klargør din båd til søsætning. Der må ikke slibes bundmaling uden støvsuger. Og når båden skal i vandet møder vi kl. 8.00 og deltager til alle både er i vandet, samt sørger for at rydde op efter os. Bukkene sættes på plads osv. Husk at mærke stativer og bukke med tydeligt navn og telefon nr. Der må ikke sættes master på ved mastekranen mens der søsættes både. Medlemmers både i havnen skal føre klubstander samt synligt navn og hjemhavn på båden. Børn og hunde er velkomne men skal holdes i snor og under konstant opsyn. Hvis din båd ikke har stropmærker skal du sørge for de kommer på inden søsætning.

Juni - Juli -August Tilse din båd i vandet og på vinterpladsen. For at have plads i havnen skal båden være i forsvarlig stand. Fortøjninger og affendring skal være i orden. Gammel olie, batterier og andet skal på miljøstationen på landpladen i Fiskerihavnen og må IKKE stilles i affaldsrummet ved klubhuset! Broen skal holdes fri for passage. Du er selv ansvarlig for strøm på din båd. 2amp stik er max og må dog ikke sidde i hele tiden. Læs el reglement på hjemmesiden

September Skriv på optagelisten i klubhuset, om båden skal på land eller blive i vandet. Husk at optagedagen hænger sammen med søsætningsdagen. Skal du på land, mærker du dine bukke eller stativ med den farve din optagedag har og stiller det efter anvisning fra pladsudvalget.

Oktober - November Kik stativer og bukke efter, at alt er som det skal være. Sørg for at alle bolte m.m. er velsmurte og virker, således at du er helt klar på optagedagen. På optagedagen mødes kl. 8.00 og alle er med til vi er færdige. Der må ikke afrigges master, vaskes både og håndteres presenninger på optagedagen. Sørg for at presningen er bundet forsvarligt og ikke til bukkene. På grund af brandfare må kun være strøm på båden når man er til stede på landpladsen. Gasflasker skal fjernes fra skure og både i tilfælde af brand.

December Tilse din båd i vandet og på vinterpladsen. Da det tit er højvande i vintermåneder er det en god ide at ikke lægge fortøjningsøjer ned over hornene på pælene men sørge for at de er bundet under hornene så de ikke glider oven af ved højvande. Hvis du er tvivl om noget, så se på hjemmesiden eller mail dit spørgsmål til pladsudvalget

 

Senest revideret marts 2015