Nyheder > Klubben > Bestyrelse > Aktiviteter > Nyhedsbrev >

Indkaldelse til Generalforsamling i SKK 6.4.2017 kl. 18:30

Torsdag 9.3.2017 (kl.12.00) er deadline for forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen

INDKALDELSE til ordinær generalforsamling i Sejlklubben København torsdag 6. april 2017 kl. 18.30, se om arrangementet i kalenderen

Dagsorden i henhold til vedtægten.

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal med begrundelse være formanden i hænde senest kl. 12.00 torsdag den 9. marts 2017. Endelig dagsorden med beretninger, resultatopgørelse samt budget og takstblad sendes ud med Brisen 1, 2017, senest 23. marts. Erik Kragh-Hansen og Jacob Rubæk Christensen udtræder af bestyrelsen.

På nuværende tidspunkt opstiller Klaus Mouritz Kristensen og Mette Jaque Madsen. Såfremt der er andre, der ønsker at stille op, skal de give besked til formanden senest kl. 12.00 torsdag 9. marts 2017.

Bestyrelsen
Sejlklubben København

SKK_vedtaegter_rev2015.pdf