Nyheder > Kapsejladsudvalg >

Sæsonslut for tirsdagsejladser

Henrik Sengeløv

Det har været en fantastisk god sæson for vores tirsdagssejladser – ikke mindst det gode vejr vi har været begunstiget med, men især de mange, der har deltaget en eller flere gange. I alt 42 både har deltaget i sejladserne, der har haft fra 13 til 31 deltagere, med et gennemsnit på 23, hvilket er meget fint. Også grill og klubhus er blevet flittigt brugt efter sejladserne til fælles hygge og drøftelse af hændelserne på banen.

Hent resultatlisten - den samlede stilling efter 18 sejladser, hvoraf de 17 blev gennemført. Resultatet er beregnet med fratræk af de 2 dårligste placeringer.

Husk at der er præmieoverrækkelse lørdag 1. oktober 2016, kl. 14.00 efter afslutningssejladsen, ”Bomlukkeren”, som I naturligvis også er meget velkomne til at deltage i.

Vi ses til en ny sæson, der starter primo maj 2017.

Se fotos fra sejladserne (Flickr album)

Tirsdagssejlads 2016