Klubben > Omkapsejlads > Udgået > Aktiviteter >

Vild med vand 10.6.2017

Om at tilbyde kapsejlads kl. 16

Kvindelig Sejlklub og Sejlklubben København deltager i år i FLID´s ”Vild med vand” – kampagne (Foreningen af Lystbådehavne I Danmark) – og som en af aktiviteterne tilbyder klubberne interesserede at deltage i en kort kapsejlads efter samme princip, som Svanemøllekredsens tirsdagssejladser – med start efter omvendt handicap. Forventet starttid for første båd: Kl. 16.00.
 
Hvis du og din båd ønsker at medvirke til at få potentielle nye sejlere på vandet, så meld gerne tilbage til kapsejladsudvalg@sejlklubbenkbh.dk.
På forhånd tak.