HVEN RUNDT VED NAT 2018

Resultatliste findes HER

Sejladsbestemmelser findes HER 

Tilmeldingsformular findes HER

I år vil der også være mulighed for at deltage med både uden gyldigt DH-målebrev i et særskilt crusing-løb.

Kapsejladsen er åben for køl- og flerskrogsbåde med gyldigt DH-målebrev/klassebevis. 3 eller flere både af samme type får eget løb. Handicapsystem: Dansk Handicap (DH). Der sejles efter ISAF´s kapsejladsregler (RRS) 2017 – 2020 og DS´s sejladsbestemmelser, samt de i programmet/sejladsbestemmelserne nævnte tilføjelser/ændringer.

 

Såfremt man ønsker at deltage i Crusing-sejladsen (Start kl. 19:15) skrives ”crusing” på tilmeldingsformularen under punktet ”Certifikat nr.” Crusing sejler efter søvejsreglerne og præmietiden beregnes efter et af sejladskomiteen fastsat måltal for den enkelte båd.

 

Start: Ud for indsejlingen til Fiskerihavnen.

Mål: Indsejlingen til Kalkbrænderihavnen.

 

Første start kl. 18:00 DH

Anden start kl. 18:30 DH

Tredje start kl. 19:00 DH

Fjerde start kl. 19:15 Crusing

 

Banelængde: 26, 33 eller 36 sømil.