Copenhagen One Star

Dato

07/06/2024

Tid

18:00

Sted

Ud for indsejlingen til Fiskerihavnen

Idéen med Copenhagen One Star er en ukompliceret, venskabelig kapsejlads for Single handsejlere i
Øresund. Vi forsøger at holde mængden af regler nede, men et fælles sæt spilleregler kommer vi ikke uden
om. Det primære fokus for reglerne er at højne sikkerheden.
Sejladsen gennemføres under flag, og der sejles efter søvejsreglerne.
Kapsejladslicens er ikke påkrævet, og der beregnes ikke kalkuleret sejltid på baggrund af måltal. Vi kræver
derfor heller ikke indmåling af sejl.
Den første båd i mål for hver bådklasse har vundet.

  • Sejladsen sejles fra fredag d. 7 juni kl18.00 og sidste tages i mål lørdag d. 8 juni kl. 18.00
  • Sejladsen er en distancesejlads mellem 60 og 90 sømil alt efter vejret, baner er bestemt på forhånd
  • Lørdag d. 8 juni kl. 19.00 vil der være middag i Sejlklubben Københavns lokaler kl. 19.30, middag er for sejlere, shorecrew og de frivillige
    • Efter middag vil der være præmie overrækkelse ca. kl. 21.30, præmier der ikke overrækkes tilfalder klubben
  • Det koster kr. 400,- at deltage, hvis du betaler før 1 maj 2024 efter vil det koste kr. 500,-
  • Du kan ligge gratis i SKK fra en uge før til en uge efter, dette foregår i aftale med havnefogeden

Sejladsbestemmelser Copenhagen One Star 5-6-2023

TILMELDING

Billetter: Antal Pris pr. stk.
Båd
994 tilbage
kr.400,00
Antal Total
Pladser 999 (994 tilbage)
  • Ud for indsejlingen til Fiskerihavnen

Detaljer

  • 07/06/2024 18:00   -   18:00
Del denne begivenhed
TILFØJ TIL KALENDER

Sejlklubben København | Sundkrogskaj 19, 2100 København Ø | sekretariat@sejlklubbenkbh.dk | +45 53 81 70 11