Copenhagen One Star

Dato

09/06/2023

Tid

18:00

Sted

Ud for indsejlingen til Fiskerihavnen

Idéen med Copenhagen One Star er en ukompliceret, venskabelig kapsejlads for Single handsejlere i
Øresund. Vi forsøger at holde mængden af regler nede, men et fælles sæt spilleregler kommer vi ikke uden
om. Det primære fokus for reglerne er at højne sikkerheden.
Sejladsen gennemføres under flag, og der sejles efter søvejsreglerne.
Kapsejladslicens er ikke påkrævet, og der beregnes ikke kalkuleret sejltid på baggrund af måltal. Vi kræver
derfor heller ikke indmåling af sejl.
Den første båd i mål for hver bådklasse har vundet.

  • Sejladsen sejles fra fredag d. 9 juni kl18.00 og sidste tages i mål lørdag d. 10 juni kl. 18.00
  • Sejladsen er en distancesejlads mellem 60 og 90 sømil alt efter vejret, baner er bestemt på forhånd
  • Lørdag d. 10 juni kl. 19.00 vil der være middag i Sejlklubben Københavns lokaler kl. 19.30, middag er for sejlere, shorecrew og de frivillige
    • Efter middag vil der være præmie overrækkelse ca. kl. 21.30, præmier der ikke overrækkes tilfalder klubben
  • Det koster kr. 400,- at deltage, hvis du betaler før 1 maj 2023 efter vil det koste kr. 500,-
  • Du kan ligge gratis i SKK fra en uge før til en uge efter, dette foregår i aftale med havnefogeden

Foreløblige Sejladsbestemmelser Copenhagen One Star

TILMELDING

Ticket type Antal Pris pr. stk.
Båd
kr.400,00
Antal Total

Sted

Pladser 999
  • Ud for indsejlingen til Fiskerihavnen

Detaljer

  • 09/06/2023 18:00   -   10/06/2023 18:00
Del denne begivenhed
TILFØJ TIL KALENDER

Sejlklubben København | Sundkrogskaj 19, 2100 København Ø | sekretariat@sejlklubbenkbh.dk | +45 53 81 70 11