Hven Rundt Ved Nat

Start dato/tid:
20. september 2019 18:00
Slut dato/tid:
21. september 2019 06:00
Kategori:
Kapsejladser
 

Sejlklubben København indbyder til distancekapsejladsen:

HVEN RUNDT VED NAT

Fredag 20. september 2019

Sejladsen er åben for køl- og flerskrogsbåde med gyldigt DH-målebrev/klassebevis. 3 eller flere både af samme type får eget løb.
Måleregler: Dansk Handicap (DH). Der sejles efter World Sailings Kapsejladsregler (Racing Rules of Sailing) 2017-20 og DS's sejladsbestemmelser (Tillæg S), samt de i programmet/sejladsbestemmelserne nævnte tilføjelser/ændringer.

Sejladsen er endvidere åben for både uden gyldigt DH-målebrev/klassebevis. Bådene i Crusing-sejladsen, der sejles efter søvejsreglerne, tildeles et individuelt måltal, fastsat af sejladsledelsen. Ved tilmelding skrives ”crusing” på tilmeldingsformularen under punktet ”Certifikat nr”.

Start: Ud for indsejlingen til Fiskerihavnen.
Mål: Indsejlingen til Kalkbrænderihavnen.


Første start kl. 18.00.

Anden start kl. 18.15.

Tredje start kl. 18.30.

Fjerde start - Crusing


Banelængde: 26, 33 eller 36 sømil

Program med sejladsbestemmelser og deltagerliste vil fremgå af hjemmesiden www.sejlklubbenkbh.dk. Revideret deltagerliste kan afhentes i klubhuset inden starten. Der holdes ikke skippermøde.
Der er præmie for hver 5. deltagende båd i hvert løb.

Sejlklubben København byder efter sejladsen deltagerne på varm suppe og øl/vand i klubhuset i Kalkbrænderihavnen.

Startgebyret på kr. 200,- skal indbetales på konto 0252-0010361494, samtidig med tilmeldingen – og senest den 17. september.      

 

Obs! Deltagerliste med løbsinddeling kan ses på hjemmesiden efter tilmeldingsfristens udløb. Da der ikke afholdes skippermøde, vises den valgte bane alene med flag på dommerbåden.

PS! Der kan vælges forskellige baner for de enkelte starter.

 


...loading...
  Begivenheden er passeret, og derfor er tilmelding ikke mulig.

Administreret av Kapsejladsudvalget Den 27. marts 2019