Aflæsning af el-måler, vind en flaske vin

Start dato/tid:
23. september 2020 18:30
Slut dato/tid:
31. december 2020 19:00
 
Selvaflæsning af blå elmålere
 
Bestyrelsen har besluttet af medlemmerne selv aflæser deres måler og indtaster oplysningerne på klubbens hjemmeside.
Du skal have disse oplysninger parat:
 
Medlemsnummer, Målernummer, Målerstand. De sidste to cifre i målerstand er decimaler
 
Bemærk, der skal være strøm på måleren, for at den kan aflæses. Det vil sige, den skal være sat i stikket i el-standeren. 

Alle målerindehavere vil også modtage en mail om aflæsning af måler.

Sidste indtastningsfrist 10. oktober. Blandt de, der indtaster deres måleraflæsning senest 10. oktober, vil havnefogeden trække lod 6 x 1 flasker god rødvin
 
Venlig hilsen
 
Sten Emborg
kasserer
Sejlklubben København

 Administreret av Sejlklubben København Den 23. september 2020