Hven Rundt Ved Nat

Start dato/tid:
21. september 2018 18:00
Slut dato/tid:
22. september 2018 06:00
Kategori:
Kapsejladser
 

Sejlklubben København indbyder til distancekapsejladsen:

HVEN RUNDT VED NAT

fredag 21. september 2018

Sejladsen er åben for køl- og flerskrogsbåde med gyldigt DH-målebrev/klassebevis. 3 eller flere både af samme type får eget løb.
Handicapsystem: DH 2012. 
Som noget nyt er det i år muligt at deltage i et særskilt crusing-løb, for både uden DH-målebrev.
Der sejles efter ISAF's kapsejladsregler (RRS) 2013 - 2016 og DS's sejladsbestemmelser, samt de i programmet/sejladsbestemmelserne nævnte tilføjelser/ændringer.

Start: Ud for indsejlingen til Fiskerihavnen.
Mål: Indsejlingen til Kalkbrænderihavnen.


Første start kl. 18.00.

Anden start kl. 18.30.

Tredje start kl. 19.00.

Fjerde start kl. 19:15 Crusing

 


Banelængde: 26, 33 eller 36 sømil

Program med sejladsbestemmelser og deltagerliste vil fremgå af hjemmesiden www.sejlklubbenkbh.dk. Revideret deltagerliste kan afhentes i klubhuset inden starten. Der holdes ikke skippermøde.
Præmie for hver 5. deltagende båd i hvert løb.

Sejlklubben København byder efter sejladsen deltagerne på varm suppe og øl/vand i klubhuset i Kalkbrænderihavnen.

Startgebyret på kr. 200,- skal indbetales på konto 0252-0010361494, samtidig med tilmeldingen.     


...loading...
  Begivenheden er passeret, og derfor er tilmelding ikke mulig.

Administreret av Kapsejladsudvalget Den 6. juli 2018