Parkering

Start dato/tid:
20. november 2018 00:00
Kategori:
Parkering
 

Aftale om parkering i Sundkrogen mellem SKK, DFDS og PBU, gældende for bådejere med plads i Kalkbrænderihavnen

Med virkning fra 1. dec. 2018 kan bådejere i SKK og KVS, med tildelt bådplads i Sundkrogen  i Kalkbrænderihavnen, tilmelde sig med ét registreringsnummer pr. bådplads, og benytte følgende regler!

Vigtigt! Når du har læst nedenstående kan du tilmelde dig parkeringsordningen - lige her til højre på siden  ...

Tilmeldningsfrist: Senest tirsdag den 20. november 2018

Fremover kan der kun ske tilmeldinger (og evt. ændringer) pr. 1. april og 1. oktober årligt. Se mere herom under ”Tilmelding og SKK’s regler”.

Der er tale om parkeringsregler hos 2 grundejere (DFDS og PBU), der bruger 2 forskellige parkeringsfirmaer, hvorfor der er 2 forskellige regler på arealerne!

Aftalen med DFDS:

Dækker parkering på DFDS’ parkeringspladser rundt om DFDS-bygningen, til og med parkeringsskiltet på kajkanten mellem bro 4 og 5. Fritagelsen for parkeringsafgift gælder for hverdage mellem kl. 16.00 og 07.00 samt i weekenderne.

Aftalen dækker kun SKK og KVS medlemmer med tildelt bådplads i Kalkbrænderihavnen, og som benytter parkeringsfirmaet Plot’s app til mobiltelefonen, der kan hentes på hjemmesiden: www.joinplot.dk. Områdekoden er ”2100”. Se evt. yderligere info på skiltene.

Aftalen med PBU:

Dækker kun fri parkering på pladserne langs kajkanten mellem mastekranen og skiltet mellem bro 4 og 5, mellem kl. 16.00 og 07.00 samt i weekenderne. Udenfor disse tider skal der betales parkeringsafgift som skiltet!

Aftalen dækker kun SKK og KVS medlemmer med tildelt bådplads i Kalkbrænderihavnen, og som benytter et af flere parkeringsfirmaers app til mobiltelefonen. Område koden er ”3780”. Se yderligere info på skiltene.

Tilmeldelse og SKK’s regler:

  • Tilmelding for SKK-medlemmer sker på SKK’s hjemmeside - med svarfrist senest den 20. november  2018, og med virkning for parkeringer fra d. 1. dec. 2018.
  • SKK-medlemmer skal ikke gensøge parkeringsordningen pr. 1. april og 1. oktober, med mindre der er nye oplysninger i sagen, f.eks. nyt registreringsnummer. Ved udmelding af SKK slettes vedkommende automatisk af parkeringsaftalen.
  • Medlemmer af KvS skal foretage tilmelding til KvS, via instrukser udsendt af KvS.
  • Nye tilmeldinger (og evt. ændringer) til parkeringsaftalerne kan fremover kun ske forud d. 1. april og 1. oktober. Der udsendes varsling pr. e-mail til alle SKK og KVS bådejere ca. en måned før disse datoer, med svarfrist 2 uger før. Overholdes svarfristerne ikke, mistes retten til parkeringstilladelse eller ændringer via SKK for den kommende periode!

Lister over medlemmer, der kan godkendes efter disse regler, afleveres til DFDS og PBU.

  • Alle andre henvendelser til SKK vedr. parkeringsreglerne modtages og besvares kun ved henvendelser pr. e-mail på adressen parkering@sejlklubbenkbh.dk
  • SKK og KvS har ikke mulighed for at tilbyde andre medlemmer fritagelse fra områdets parkeringsregler.
  • SKK har, såfremt tilmelding og SKK’s regler er overholdt, ingen andel eller indflydelse på evt. tvist mellem medlemmers parkering og parkeringsselskaberne.
  • Det bemærkes, at parkeringspladserne fra mastekranen, hen forbi klubhuset, til og med parkeringsskiltet tilhørende Paustian, fortsat er frie og uden parkeringsrestriktioner. SKK og KvS opfordre til, at disse pladser, i videst muligt omfang, ikke anvendes når herværende parkeringsmuligheder kan anvendes, så de frie pladser er til gavn for alle andre aktive i klubberne der ikke er bådejere.
  • Endvidere opfordrer SKK og KvS til, at alle der bortsejler fra havnen i længere tid, undlader langtidsparkering men i stedet er velkomne til at parkere på klubbens landpladser i Nordhavnen.

Tilmeldningsfrist: Senest tirsdag den 20. november 2018Administreret av Parkering Sejlklubben Den 6. november 2018