Hven Rundt Ved Nat

Start dato/tid:
20. september 2019 18:00
Slut dato/tid:
21. september 2019 06:00
Kategori:
Kapsejladser
 

Sejlklubben København indbyder til distancekapsejladsen:

HVEN RUNDT VED NAT

Fredag 20. september 2019

Sejladsen er åben for køl- og flerskrogsbåde med og uden gyldigt DH-målebrev/klassebevis. 3 eller flere både af samme type får eget løb. Både uden gyldigt DH-målebrev/klassebevis deltager i et cruising-løb med et måltal, der fastsættes af sejladsledelsen. Ved tilmelding skrives ”cruising” under punktet ”Certifikat nr.”

Der sejles efter World Sailings Kapsejladsregler (Racing Rules of Sailing) RRS 2017-2020, DS´s Sejladsbestemmelser (Tillæg S), samt de i programmet/sejladsbestemmelserne nævnte tilføjelser/ændringer. Cruising-løbet sejler efter Søvejsreglerne – og må bære hækflag under sejladsen.


Start: NV for Fiskerihavnen.
Mål: Indsejlingen til Kalkbrænderihavnen.


Første start kl. 18.00. Efterfølgende starter med 15 min. interval.
Banelængde: 26, 33 eller 36 sømil

Deltagerliste med løbsinddeling vil fremgå af hjemmesiden efter tilmeldingsfristen. Revideret deltagerliste kan afhentes i klubhuset inden starten. Da der ikke holdes skippermøde, vises den valgte bane alene med flag på dommerbåden. De enkelte starter kan have forskellige baner. 

Præmie for hver 5. deltagende båd i hvert løb.
 

Sejlklubben København byder efter sejladsen deltagerne på en varm ret og øl/vand i klubhuset i Kalkbrænderihavnen.

 


...loading...
  Begivenheden er passeret, og derfor er tilmelding ikke mulig.

Administreret av Kapsejladsudvalget Den 27. marts 2019