Hven Rundt Ved Nat

Start dato/tid:
20. september 2019 18:00
Slut dato/tid:
21. september 2019 06:00
Kategori:
Kapsejladser
 

Sejlklubben København indbyder til distancekapsejladsen:

HVEN RUNDT VED NAT

Fredag 20. september 2019

Sejladsen er åben for køl- og flerskrogsbåde med gyldigt DH-målebrev/klassebevis. 3 eller flere både af samme type får eget løb.
Måleregler: Dansk Handicap (DH). Der sejles efter World Sailings Kapsejladsregler (Racing Rules of Sailing) 2017-20 og DS's sejladsbestemmelser (Tillæg S), samt de i programmet/sejladsbestemmelserne nævnte tilføjelser/ændringer.

Sejladsen er endvidere åben for både uden gyldigt DH-målebrev/klassebevis. Bådene i Crusing-sejladsen, der sejles efter søvejsreglerne, tildeles et individuelt måltal, fastsat af sejladsledelsen og deltager i et Cruising-løb, med start kl. 18:45. Ved tilmelding skrives ”crusing” på tilmeldingsformularen under punktet ”Certifikat nr”.

Start: Ud for indsejlingen til Fiskerihavnen.
Mål: Indsejlingen til Kalkbrænderihavnen.


Første start kl. 18.00.

Anden start kl. 18.15.

Tredje start kl. 18.30.

Fjerde start kl. 18:45 Crusing


Banelængde: 26, 33 eller 36 sømil

Program med sejladsbestemmelser og deltagerliste vil fremgå af hjemmesiden www.sejlklubbenkbh.dk. Revideret deltagerliste kan afhentes i klubhuset inden starten. Der holdes ikke skippermøde.
Der er præmie for hver 5. deltagende båd i hvert løb.

Sejlklubben København byder efter sejladsen deltagerne på varm suppe og øl/vand i klubhuset i Kalkbrænderihavnen.

Startgebyret på kr. 200,- skal indbetales på konto 0252-0010361494, samtidig med tilmeldingen – og senest den 17. september.      Administreret av Kapsejladsudvalget Den 27. marts 2019