Virtuelt Fredagsarrangement. PÅ sommersejlads med Wonderwood

Start dato/tid:
5. februar 2021 19:00
Kategori:
Festudvalg
 

På sommmersejlads med Wonderwood

Mød op online og få lidt sejl-og-sommer-vitaminer, når Ulla fra KvS fortæller om sommerens sejlads i Østersøen og Den Botniske Bugt. 

I sommers drog Ulla fra KvS og hendes mand Niels mod nord med deres 40 fods sejlbåd Wonderwood. Det blev til fire måneder og 2500 sømil rundt i Østersøen og den Botniske Bugt med masser af skærgårdssejlads og store naturoplevelser, med både afslappende sommerdage og udfordrende sejladser.

Sæt kryds i kalenderen og tag med på tur denne aften, hvor Ulla vil vise billeder og fortælle om erfaringer fra turen: Hvordan navigeres mellem tusindvis af øer? Kan man stole på de finske søkort? Var vi velkomne midt i en pandemi? Hvad kostede det? Og hvorfor gjorde vi det egentlig, og hvad fik vi ud af det?

Oplægget foregår online, og du deltager via linket her: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_OWI0NzY2MWUtYzk2YS00Mzc0LWFlNjQtY2JkMWIyZTYzMzMx%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22a3393302-20a5-4156-bb13-fcb1aa1c5f4b%22%2c%22Oid%22%3a%22ec48aefc-3555-4c84-96dc-f56b76f6d14b%22%7d

Selve oplægget starter kl. 19, men vi er til stede i online-mødet fra kl. 18:30, så der er tid til at teste forbindelsen og hilse på hinanden.

Man kan godt deltage uden at have Teams installeret, og det bør virke på forskellige devices.

Tilmelding er ikke nødvendig, men reserver fredag den 5. februar fra kl. 18.30, så du kl. 19 er klar til en ny og anderledes oplevelseAdministreret av Festudvalget Den 19. januar 2021