Tirsdags-hygge-kapsejlads og grill 2019

En uhøjtidelig og kort dyst på vandet og fælles spisning.
Tirsdagssejladserne er åbne for alle – og er et særligt tilbud til både uden målerbrev om en kammeratlig dyst på egne og bådens evner, samt ikke mindst den efterfølgende fælles grill-middag. Der er intet tilmeldingsgebyr – og man deltager, når man har tid/lyst.

Du tilmelder dig én gang per sæson. Tilmeldingsformular findes nederst på denne side.

Sejladsbestemmelserne for 2019 fremgår af link nedenfor, herunder at de enkelte besætninger på skift skal stille min. 1 person til kontrol af starttidspunkter og registrering af målgangen. I arket ”Start- og måldommer” (se link nedenfor) kan I se hvornår I har forpligtelsen. Er man forhindret, så finder man selv en afløser – evt. ved at bytte med en anden besætning. Det er muligt at observere start- og mållinjen fra den nordre mole ved Fiskerihavnen. Alternativt kan man jo lægge sig for anker ved kompasafmærkningen. At der kun kræves en enkelt person hindrer derfor ikke båden i at deltage i sejladsen.

Ved sæsonens afslutning afholdes der præmieoverrækkelse (Vandrepræmier til de 3 bedst placerede både).

Sejladsen 21. maj

Forårets tredje sejlads blev i let luft fra en sydlig retning og dermed slæk på skøderne på de to første ben. Kryds mod mål fra mærke 2.

I alt var der 27 både til start. Det lykkedes 12 både at komme over linjen inden for 30 sec., heraf 4 under 10 sec. fra starttiden. 8 både skulle bruge ½ til 1 min. for at komme over og 6 både mellem 1 og 4½ min. Hvis alle havde startet til tiden ville 5 både have fået en forbedring på 1 placering og en enkelt være rykket 3 pladser frem.
Desværre var det nødvendigt at diskvalificere en enkelt båd for ikke at overholde vigereglerne, hvorfor der er noteret 26 både som gennemførte.

Sejladsbestemmelser

Start og måldommerliste (opdateret 22-05)

Banekort
Project Image Lightbox

Der sejles på en kort trekantbane (3,5 sm) efter Søvejsreglerne og der startes efter omvendt handicap med individuelle starttidspunkter, så første båd i mål også er aftenens vinder. Handicapmål (GPH - Generel sømiletid, jf. DH) tildeles efter tilgængelige data for den enkelte båd – og er beregningsgrundlaget for den tildelte starttid, som løbende justeres i forhold til resultaterne på banen.

Starttider for 1. sejlads den 7. maj 2019 er beregnet på grundlag af reviderede GPH-tal for de enkelte både, som har deltaget tidligere. Ændringerne består i en korrektion af det GPH-tal, som var gældende for 2018, med den ændring i starttid, som resultaterne af sejladserne i 2018 samlet medførte.

I 2019 justeres starttiderne efter hver sejlads for de 6 første og de 6 sidste både med +/- 10, 20, 30, 40, 50 og 60 sec.

Det er muligt fra gang til gang at vælge en starttid uden eller med spiler. Der må naturligvis ikke bruges spiler, hvis der startes efter en starttid uden spiler.

Husk at bruge et start-ur, som viser GMT-tid + 2:00 (Lokal PC-tid) - og ikke f.eks. kortplotterens ur, som kan vise GPS-tid (17 sec. senere end UTC-tid).

Samtlige 16 sejladser indgår i en serie, hvor de 2 dårligste placeringer fratrækkes den samlede pointsum, beregnet efter lavpointsystem, idet ikke deltagende eller udgåede både tildeles 1 point mere end sidste måltagne båd i den pågældende sejlads. Resultatlisten opdateres efter hver sejlads. Ved sæsonens afslutning afholdes der præmieoverrækkelse (Vandrepræmier til de 3 bedst placerede både).

Tilmelding til Tirsdagssejlads