Tirsdags-hygge-kapsejlads 2020

Tirsdagssejladserne er åbne for alle – og er et særligt tilbud til både uden målerbrev om en kammeratlig dyst på egne og bådens evner. Der er intet tilmeldingsgebyr – og man deltager, når man har tid/lyst.

Grundet coronavirussen er det meget vigtigt at sætte sig ind i de begrænsninger og sejladsmæssige ændringer, som er gældende indtil andet meldes ud fra myndighederne/DIF/DS. Af samme årsag er de hyggelige aftersailing-grillaftener aflyst.

Du tilmelder dig én gang per sæson. Tilmeldingsformular findes nederst på denne side.

Sejladsbestemmelserne for 2020 fremgår af link nedenfor, herunder at de enkelte besætninger på skift skal stille min. 1 person til kontrol af starttidspunkter og registrering af målgangen. I arket ”Start- og måldommer” (se link nedenfor) kan I se hvornår I har forpligtelsen. Er man forhindret, så finder man selv en afløser – evt. ved at bytte med en anden besætning. Det er muligt at observere start- og mållinjen fra den nordre mole ved Fiskerihavnen. Alternativt kan man jo lægge sig for anker ved kompasafmærkningen. At der kun kræves en enkelt person, hindrer derfor ikke båden i at deltage i sejladsen.

Sejladsen den 29. september

Årets sidste tirsdagssejlads blev også begunstiget med lunt og dejligt vejr med en let vind fra SSØ.

Der var 24 både til start – og da to både ikke overholdt besætningsbegrænsningen, er 22 både måltaget.

Vi kan nu kåre vinderne af de samlede sejladser efter fratræk af de to dårligste placeringer:

  1. præmie Tiffany, Elan 31, Frem med skipper Tommi Madsen
  2. præmie Zimtzicke, Elan 340, SKK med skipper Lars Madsen
  3. præmie Argo, Avance 33, SKK med skipper Øystein Grandorf

Stort tillykke til vinderne – og ikke mindst til besætningerne på de i alt 48 både, som har deltaget i årets sejladser.

Der er præmieoverrækkelse lørdag den 3. oktober ca. kl. 15 - efter Bomlukkersejladsen.

Der sejles på en kort trekantbane (3,5 sm) efter Søvejsreglerne og der startes efter omvendt handicap med individuelle starttidspunkter. Første båd i mål er således aftenens vinder. 

Handicapmål (GPH - Generel sømiletid, jf. DH) tildeles efter tilgængelige data for den enkelte båd – og er beregningsgrundlaget for den tildelte starttid, som løbende justeres i forhold til resultaterne på banen.

Starttider for 1. sejlads den 19. maj 2020 er beregnet på grundlag af reviderede GPH-tal for de enkelte både, som har deltaget tidligere. Ændringerne består i en korrektion af det GPH-tal, som var gældende for 2019, med den ændring i starttid, som resultaterne af sejladserne i 2019 samlet medførte.

Starttiderne justeres efter hver sejlads for de 6 første og de 6 sidste både med +/- 10, 20, 30, 40, 50 og 60 sec.

Det er muligt fra gang til gang at vælge en starttid uden eller med spiler. Der må naturligvis ikke bruges spiler, hvis der startes efter en starttid uden spiler.

Husk at bruge et start-ur, som viser GMT-tid + 2:00 (Lokal PC-tid) - og ikke f.eks. kortplotterens ur, som kan vise GPS-tid (17 sec. senere end UTC-tid).

Samtlige sejladser indgår i en serie, hvor de 2 dårligste placeringer fratrækkes den samlede pointsum, beregnet efter lavpointsystem, idet ikke deltagende, udgåede eller diskvalificerede både tildeles 1 point mere end sidste måltagne båd i den pågældende sejlads. Resultatlisten opdateres efter hver sejlads. Ved sæsonens afslutning afholdes der præmieoverrækkelse (Vandrepræmier til de 3 bedst placerede både).

Tilmelding til Tirsdagssejlads