Tirsdags-hygge-kapsejlads og grill 2018

En uhøjtidelig og kort dyst på vandet og fælles spisning.
Tirsdagssejladserne er åbne for alle – og er et særligt tilbud til både uden målerbrev om en kammeratlig dyst på egne og bådens evner, samt ikke mindst den efterfølgende fælles grill-middag. Der er intet tilmeldingsgebyr – og man deltager, når man har tid/lyst.

Du tilmelder dig én gang per sæson. Tilmeldingsformular findes nederst på denne side.

Bemærk at i forhold til tidligere er start- og måltagningsproceduren ændret. Dels som en ekstra kontrol af korrekt starttidspunkt, men især af hensyn til måltagningen. Konkurrencen var ofte så skarp, at der skulle målfoto til for at finde en afgørelse. Selv om første båd også skulle notere de efterfølgende bådes målgang, viste det sig ofte problematisk – især for de mindre både med begrænset besætning og uden hjælpemotor at holde sig ved mållinjen.

Sejladsbestemmelserne for 2018 fremgår af link nedenfor, herunder at de enkelte besætninger på skift skal stille min. 1 person til kontrol af starttidspunkter og registrering af målgangen. I arket ”Start- og måldommer” (se link nedenfor) kan I se hvornår I har forpligtelsen. Er man forhindret, så finder man selv en afløser – evt. ved at bytte med en anden besætning. Det er muligt at observere start- og mållinjen fra den nordre mole ved Fiskerihavnen. Alternativt kan man jo lægge sig for anker ved kompasafmærkningen. At der kun kræves en enkelt person hindrer derfor ikke båden i at deltage i sejladsen.


Sejladsen den 14. august

Nu kender vi igen vejret: Lavtryk med byger og vind fra forskellige retninger og styrker. Aftenens sejlads bød på en W-/NW-lig vind 5-8 m/s, solstrejf og behageligt lunt. Efter et lænseben til første mærke, var der et friskt kryds til mærke 2 og derefter en halvvind til mål.

Der var 28 både på banen (27 i mål). Det giver tætte sejladser især ved mærkerundingerne. Husk at vigereglerne også gælder efter søvejsreglerne. Der var flere situationer, hvor bb-halsebådene ikke respekterede st.b. halsebådene, ligesom der også blev observeret noget der minder om en luffematch. Det skal være trygt og uden risiko for skader, så alle kan være med. Det kan naturligvis ske, at man med en shorthanded besætning kan komme i en utilsigtet situation, hvilket de øvrige både må vise forståelse for. Ved gentagne, bevidst manglende overholdelse af søvejsreglerne, vil der – uden protestbehandling - blive tildelt en ikke-deltaget placering i seneste sejlads.

Start- og måldommer den 21. august er Ladyship med skipper Hans Jacobsen.

PS! Meld fortsat Jeres placering med foran- og bagvedliggende både ind pr. mail eller sms til 21 20 93 94.

For måldommer – og efterfølgende udredning af placeringerne vil en video af de mest uoverskuelige målgange være meget velkommen.

Sejladsbestemmelser

Start og måldommerliste

Banekort.

Der sejles på en kort trekantbane (3,5 sm) efter Søvejsreglerne og startes efter omvendt handicap med individuelle starttidspunkter, så første båd i mål også er aftenens vinder. Handicapmål (GPH - Generel sømiletid, jf. DH) tildeles efter tilgængelige data for den enkelte båd – og er beregningsgrundlaget for den tildelte starttid, som løbende justeres i forhold til resultaterne på banen.

Starttider for 1. sejlads den 1. maj 2018 er beregnet på grundlag af reviderede GPH-tal for de enkelte både, som har deltaget i 2017. Ændringerne består i en korrektion af det GPH-tal, som var gældende for 2017, med 50% af den ændring i starttid, som resultaterne af sejladserne i 2017 samlet medførte.

Det er muligt fra gang til gang at vælge en starttid uden eller med spiler. Der må naturligvis ikke bruges spiler, hvis der startes efter den første starttid.

Husk at bruge et start-ur, som viser GMT-tid + 2:00 (Lokal PC-tid) - og ikke f.eks. kortplotterens ur, som viser GPS-tid (17 sec. senere end UTC-tid).

Samtlige 17 sejladser indgår i en serie, hvor de 2 dårligste placeringer fratrækkes den samlede pointsum, beregnet efter lavpointsystem, idet ikke deltagende eller udgåede både tildeles 1 point mere end sidste måltagne båd i den pågældende sejlads. Resultatlisten opdateres efter hver sejlads. Ved sæsonens afslutning afholdes der præmieoverrækkelse (Vandrepræmier til de 3 bedst placerede både) lørdag den 29. september, kl. 15:00. 

Tilmelding til Tirsdagssejlads