Tirsdags-hygge-kapsejlads og grill 2018

En uhøjtidelig og kort dyst på vandet og fælles spisning.
Tirsdagssejladserne er åbne for alle – og er et særligt tilbud til både uden målerbrev om en kammeratlig dyst på egne og bådens evner, samt ikke mindst den efterfølgende fælles grill-middag. Der er intet tilmeldingsgebyr – og man deltager, når man har tid/lyst.

Du tilmelder dig én gang per sæson. Tilmeldingsformular findes nederst på denne side.

Bemærk at i forhold til tidligere er start- og måltagningsproceduren ændret. Dels som en ekstra kontrol af korrekt starttidspunkt, men især af hensyn til måltagningen. Konkurrencen var ofte så skarp, at der skulle målfoto til for at finde en afgørelse. Selv om første båd også skulle notere de efterfølgende bådes målgang, viste det sig ofte problematisk – især for de mindre både med begrænset besætning og uden hjælpemotor at holde sig ved mållinjen.

Sejladsbestemmelserne for 2018 fremgår af link nedenfor, herunder at de enkelte besætninger på skift skal stille min. 1 person til kontrol af starttidspunkter og registrering af målgangen. I arket ”Start- og måldommer” (se link nedenfor) kan I se hvornår I har forpligtelsen. Er man forhindret, så finder man selv en afløser – evt. ved at bytte med en anden besætning. Det er muligt at observere start- og mållinjen fra den nordre mole ved Fiskerihavnen. Alternativt kan man jo lægge sig for anker ved kompasafmærkningen. At der kun kræves en enkelt person hindrer derfor ikke båden i at deltage i sejladsen.

Ved sæsonens afslutning afholdes der præmieoverrækkelse (Vandrepræmier til de 3 bedst placerede både) lørdag den 6. oktober ca. kl. 15:00 efter Bomlukkersejladsen. Sidste år præmiemodtagere (Friendship, Zero og Chroma) bedes medtage præmierne den 6. oktober.


Sejladsen den 25. september

Tirsdag den 25. september var årets sidste sejlads – og naturligvis i dejligt eftersommervejr med sol, lidt køligt og behagelige vindforhold. Starten gik med plat læns til mærke 1, foran for tværs/bidevind til mærke 2 – og et lidt skævt krydsben til mål i 4 – 6 m/s fra W/WSW.

Der er præmieoverrækkelse den 6. oktober 2018, kl. 15:00 i klubhuset, Sundkrogskaj 19 efter afriggersejladsen, Bomlukkeren, som ligeledes gennemføres efter omvendt handicap.

Zero, L 23 med skipper Teis Finsen 1. præmie
Bye Bye, BB 10M med skipper Morten Eiler Hansen 2. præmie
Friendship, NF med skipper Rasmus Manley 3. præmie

Tillykke til vinderne – og tak til alle, der har deltaget og gjort sejladserne til en dejlig ugentlig begivenhed med en uformel dyst på vandet og hyggeligt efterfølgende samvær til spisning.

Vi ses primo maj 2019 til en ny serie sejladser.

Sejladsbestemmelser

Start og måldommerliste

Banekort.

Der sejles på en kort trekantbane (3,5 sm) efter Søvejsreglerne og startes efter omvendt handicap med individuelle starttidspunkter, så første båd i mål også er aftenens vinder. Handicapmål (GPH - Generel sømiletid, jf. DH) tildeles efter tilgængelige data for den enkelte båd – og er beregningsgrundlaget for den tildelte starttid, som løbende justeres i forhold til resultaterne på banen.

Starttider for 1. sejlads den 1. maj 2018 er beregnet på grundlag af reviderede GPH-tal for de enkelte både, som har deltaget i 2017. Ændringerne består i en korrektion af det GPH-tal, som var gældende for 2017, med 50% af den ændring i starttid, som resultaterne af sejladserne i 2017 samlet medførte.

Det er muligt fra gang til gang at vælge en starttid uden eller med spiler. Der må naturligvis ikke bruges spiler, hvis der startes efter den første starttid.

Husk at bruge et start-ur, som viser GMT-tid + 2:00 (Lokal PC-tid) - og ikke f.eks. kortplotterens ur, som viser GPS-tid (17 sec. senere end UTC-tid).

Samtlige 17 sejladser indgår i en serie, hvor de 2 dårligste placeringer fratrækkes den samlede pointsum, beregnet efter lavpointsystem, idet ikke deltagende eller udgåede både tildeles 1 point mere end sidste måltagne båd i den pågældende sejlads. Resultatlisten opdateres efter hver sejlads. Ved sæsonens afslutning afholdes der præmieoverrækkelse (Vandrepræmier til de 3 bedst placerede både) lørdag den 29. september, kl. 15:00. 

Tilmelding til Tirsdagssejlads