Nyheder > Klubben > slider > Driftudvalg >

Affald og Miljøaffald på Landplads og ved Klubhus.

Affald og Miljøaffald på Landplads og ved Klubhus.

 

 

 

 

 

 

Kære klubmedlemmer

Vi har sidste efterår udvidet og genetableret vores miljøstation på landpladsen, som i alle ved. Det fungerer rigtig fint med enkelte undtagelser, alt er mærket med opslag om håndtering af miljøfarligt affald i de respektive beholdere, som skal overholdes til gavn for os alle. Det er ikke god stil at henstille miljøaffald udenfor miljøstation.

Ved vores fine klubhus i affaldsrummet ved bad og toiletter står container som kun er beregnet til husholdnings- og kabys affald.: Alt andet skal på vores miljøstation på landplads (eller offentlig genbrugsplads). Privat ikke bådrelateret affald skal afleveres på de offentlige genbrugsstationer, det er den enkelte bådejers ansvar at overholde dette. Lige nu står her et gammelt uhumsk skibstoilet samt andet affald, der ikke er husholdnings- og kabys affald. Det bedes fjernet af den bådejer der har placeret det.


Det er dårlig stil ikke at rydde op efter sig selv, der er jo dine klubkammerater som må fjerne dit affald, det er ikke i orden.
Forårs hilsen
Miljøgruppen under Drift og Husudvald
Buller og Busken