Nyheder > Bestyrelse >

Efterårshilsen fra Sejlklubben København

Efterårshilsen fra Sejlklubben København

Så er sæsonen ved at være forbi – og det har været en fantastisk én af slagsen! Klubben har været rammen om rigtig mange medlemmers sommer – både på vandet og på arealerne i og omkring klubhuset. Den store aktivitet er vi glade for og stolte af.

Når vi nu går ind i vinterhalvåret, er der en række ting som vi gerne vil orientere jer om:

 

 

  • Elmålerne (10A) på broerne aflæses ca. 1. november, og bådejerne kan imødese en opkrævning til december. Såfremt man er i besiddelse af et 10A-stik uden at få en opkrævning, skal man skrive en mail til sekretariat@sejlklubbenkbh.dk og meddele hvilket målernummer (og bro) man har.
  • Bådejerne opkræves her i november differentierede priser (vintervand/vinterland) jævnfør det på generalforsamlingen vedtagne takstblad. Det betyder at der opkræves for vinterland: 130,- kr/kvm og vintervand 110,- kr/kvm. Det er bådens skroglængde (LOA) og skrogbredde der udgør beregningsgrundlaget. Bådhåndtering opkræves 850,-, gældende fra efterårets optagning.
  • Det er bådejernes ansvar at bådens data er opdateret. Hvis der er ændringer i båddata (hvis man f. eks. har skiftet båd) meddeles det til enten sekretariat@sejlklubbenkbh.dk eller til pladsudvalg@sejlklubbenkbh.dk
  • Man kan ikke benytte kode til at komme ind i klubhuset fra september-maj. Her skal man bruge nøglebrik, som kan købes hos havnefogeden i åbningstiden (åbningstider finder I på sejlklubbenkbh.dk  under fanebladet Kalkbrænderihavnen).
  • Træffetider i klubben: Vi har siden forårets generalforsamling haft både telefontider og træffetider, hvor man kan møde en repræsentant for forretningsudvalget. Vi har fået rigtig mange telefonopkald, især fra kommende og nye medlemmer. Til gengæld har der ikke været behov for at møde os i træffetiderne, så fra november måned nedlægger vi træffetiderne, men opretholder telefontiderne, torsdage kl. 16-16:30 på telefon 53 81 70 11.
  • Miljøstation på landplads: aktive frivillige medlemmer har ydet en stor indsats for at reorganisere miljøstationen på landpladsen. Stor tak for indsatsen. Det betyder at miljøstationen nu består af to containere hvor der er opstillet beholdere til miljøaffald. Der er tydelig skiltning, der angiver hvad der skal i hvilke beholdere. For at miljøstationen kan fungere er det vigtigt at man sorterer sit miljøaffald, og bruger de rigtige beholdere. Der må ikke stilles dunke med f. eks. spildolie eller andet i de to containere, alt skal op i  beholderne. Har du miljøaffald som ikke kan lægges i beholderne, eller er en beholder fyldt, så kør det til en offentlig genbrugsstation, hvor de kan håndtere affaldet.
  • Adresseændring? Ny mailadresse? Hvis du har skiftet adresse, mailadresse, telefonnummer, solgt båd, købt ny båd, så send en mail til sekretariat@sejlklubbenkbh.dk .
  • Parkering: vi er ved at lande parkeringsaftaler med PBU og DFDS (de to ejere af bygningerne der ligger ud til vores broer, og hvor der nu er opsat skilte med parkeringsregler). Vi arbejder på højtryk for at få styr på administrationen af parkeringstilladelser. Følg med på www.sejlklubbenkbh.dk.

Referater af bestyrelses- og forretningsudvalgsmøder kan ses på www.sejlklubbenkbh.dk – her kan du også følge vinterhalvårets aktiviteter – se overblikket i kalenderen.

Forretningsudvalget/Bestyrelsen