Udgået > Pladsudvalg >

Ekstraordinær søsætning gennemføres fredag d. 12 fra kl. 16 - ca 19.30

 

Vera Waage Vera Waage

12-04-2013

Det vil være muligt at søsætte op til 8 både. Pladsudvalget har kontakt til flere der er parat, men meld ind hvis du er færdig og din båd ikke står for langt tilbage på pladsen.

Lørdag den 13/4 forventer vi også 20 - 25 søsætninger Vi håber at det går godt, fordi vi gerne vil til Standerhejsning og forårstale i Sundkrogen lørdag kl. 16.

Efter lørdag den 13/4 forventer vi være på omgangshøjde med den oprindelige plan, altså fra 14/4 køres der efter oprindelig plan med de ændringer der er aftalt.

Pladsudvalget vil stille med de folk der er nødvendige og vi vil tilstræbe at det kommer til at glide glat. Vi kan ikke lave en færdig liste over søsætningsrækkefølgen, men er bundet af, at de der kom sidst op på optagningsdagen også bliver sat først i vandet. Meld ind på mailen hvis din del af planen ikke kan overholdes. Vi håber ikke at vi skal flytte rundt på både der ikke er færdige.

Først i næste uge vil vi lægge en ny søsætningsplan op på denne side.

Så beder vi bare om godt vejr.

Jan pladsmand 8/3 2013