Pladsudvalg >

Er din bøjeplads parat??

Alle rød/grønne skilte i Sundkrogshavnen bliver sat på grøn før første søsætning. Havnefogden kan så leje dem ud til gæster eller klubmedlemmer der har brug for en midlertidig plads. Du skal derfor selv sætte skiltet på rød lige før du bliver søsat, eller grønmed besked om at pladsen er ledig til:_dato_____
Bliver din søsætning udsat i længere tid, skal du give havnefogden og pladsudvalget besked.

 

Sejler hilsen Skk pladsudvalg