Nyheder > Klubben > slider >

Forårets komme sætter sine spor

Vær søde at holde toiletterne, som I ville gøre derhjemme. Hvorfor ikke samle papirafriv op fra dørken på toiletterne og børste slæbespor i potten væk med børsten?

Læg skibsaffald i skraldespandene, som I ville aflevere en skraldepose derhjemme. Hvorfor ikke slå en papkasse sammen, så den fylder ingenting, i stedet for bare at kaste den ned i containteren i dens fulde størrelse. Hvorfor sættes der batterier, porcelæn, kosteskafter i affaldsrummet? Det bliver ikke fjernet af sig selv - det kommer I selv til at fjerne. Hvorfor stod der pludselig to madrasser på landpladsen bag ladcontaineren? 

Vær søde at rydde op efter Jer på broerne, der ligger for meget "skrammel" omkring bådene, det kan vi ikke have i havnen. Overskydende liner, fortøjninger, septiktanke osv, det skal ikke ligge på broerne. 

Hermed en opsang til disciplin, ellers risikerer I, at forholdene må tages op til overvejelse.  

De renligste hilsner og foråret velkommen, Marianne, havnekontoret.