Nyheder > Klubben > slider >

Fra FLID: Info-mail vedr. Corona-situationen

INFO til medlemshavne

 

Regeringen har nu lagt en køreplan for de næste to etaper, hvor bl.a. restauranter kan åbne fra 18. maj, og 1. juni vil der blive taget stilling til, hvordan den midlertidige grænselukning vil blive håndteret. Alle tiltag og åbninger afhænger af smittetrykket. Grænselukningen er et kæmpe problem for havnene, og FLID havde gerne set, at der var fremlagt en plan for gradvis åbning af grænserne.

 

 

Åbne/lukkede havne?

En del havne og sejlere spørger til overblik over hvilke havne der er lukkede / åbne i disse tider. FLID har pt. ikke det fulde overblik over situationen, som i øvrigt ændrer sig dagligt. Men de tilbagemeldinger vi pt. får fra havnene går i retning af, at flere og flere åbner for toiletter – både kommunale og private havne. Os bekendt er der ikke havne som er lukkede for anløb (skulle det være tilfældet hører vi gerne fra de pågældende).  

 

Nogle havne åbner eller har åbnet til alle toiletter og baderum, mens andre gør det trinvis. Nogle havne har fx stadig lukket til sejlernes baderum og toiletter, men holder nogle enkelte offentlige toiletter åbne. I den kommende periode forventes det, at mange havne gradvist vil lukke op for flere / alle baderum og toiletter. Husk, at hvis kun ét enkelt / få toiletter er åbne, kan det give forhøjet smitterisiko.

 

Mange havne forsøger, at gøre det nemt for havnens brugere at agere hensigtsmæssigt ved fx at fjerne håndklæder fra toiletter og nøjes med papirservietter. (har vi allerede i SKK, nu også i køkkenet. HF har bestilt ruller til dispenser samt indkøbt extra dispenser, der blot skal en handymand til at hænge op)

 

Sejlersæsonen 2020

FLID forventer, at havnene vil få rigtig mange forespørgsler fra gæstesejlere hen over sommeren, som ønsker at kende status i en given havn. Er der plads? Skal vi ligge i lag? Er toiletterne åbne, kan vi få en pæleplads osv.

 

For at minimere disse henvendelser og skabe klare rammer for sommerens sejlads, har FLID i samarbejde med Dansk Sejlunion og Danske Tursejlere udarbejdet nedenstående råd som vil blive kommunikeret til sejlerne. 

 

Gode råd til sejlere:

 

·           Husk at give plads til gæstesejlerne, når du forlader hjemhavnen

·           Vær forberedt på, at du i mange havne, som normalt, kan komme til at ligge udenpå. Læg jer hæk mod stævn, vis hensyn, når I træder ind over andre både og rør så få punkter som muligt

·           Vask hænder og sprit af ofte.

·           Der vil med få undtagelser være adgang til toilet og bad i havnene. Undlad derfor at kontakte havnefogeden herom – vedkommende har travlt på broerne.  

·           Brug meget gerne eget toilet og bad ombord på båden for at minimere smittespredningen. (Husk dog at anvende holdingtanken)

·           Forvent også at betalingsautomater i hovedparten af havnene er åbne.

·           Vil du være helt sikker på en pæleplads, kan du i nogle havne benytte MarinaBooking.dk.