Nyheder > Klubben > slider > Forside-konst >

Havneplads i Kalkbrænderihavnen, alt er optaget. Gæstepladser i juli

Kalkbrænderihavnen

Alle pladser er lejet ud i sommersæsonen 2020, såvel faste som låne- og gæstepladser. I juli er der som regel god plads, når fastliggerne er på sommerferie..Vi kan intet sige om ventetiden på en fast plads eller låneplads, men alt efter bådstørrelse ligger det pt. mellem 3 og 8 år. Des smallere båd (<3 meter) jo kortere ventetid. Vi har ingen venteliste, tværtimod søger man hvert år ca. fra november til 31/1 om en bøjeplads via hjemmesiden. Det kræver et aktivt medlemskab af klubben. Bøjepladser tildeles efter anciennitet. Det vil sige, jo før du melder dig ind, des før optjener du anciennitet til en bøjeplads.Og husk, efter du er meldt ind, hvert år at søge bøjeplads. Også hvis du et år har fået en låneplads. Du kan kun søge om plads og optjene anciennitet som aktivt medlem - ikke som passivt medlem.

Bliv medlem: https://sejlklubbenkbh.dk/bliv-medlem

Priser: https://sejlklubbenkbh.dk/vis/priser-2018-2019

Bøjepladsregler: https://sejlklubbenkbh.dk/vis/vandboeje-og-landpladsreglement-for-skkkvs

Med venlig hilsen

Marianne Scheufens

Havnefoged, Klubsekretær

havnekontoret@sejlklubbenkbh.dk

Tlf. 53817011 tirsdag, onsdag, torsdag kl. 12-16