Nyheder > Sejlertips >

Hjertestarter i klubhuset

Man siger som tommelfingerregel, at chancen for at overleve et hjertestop falder med ca. 10% for hvert minut, der går uden behandling. Derfor er en hurtig indsats af afgørende betydning og derfor har Havnelavet indkøbt en såkaldt hjertestarter, der er ophængt i klubhuset.
Det er en god idé - på forhånd, at sætte sig ind i hvordan hjertestarten fungere, så man kan yde hurtig førstehjælp.

Genoplivning er mere end at trykke på en knap
Ved hjertestop indebærer genoplivning mere end at trykke på en knap og give et elektrisk stød. Kunstigt åndedræt og hjertemassage er en lige så vigtig førstehjælp, som kan købe tid indtil hjælpen når frem. Men den eneste effektive behandling af hjertestop er anvendelse af en hjertestarter.

ZOLL AED Plus hjertestarter er den eneste hjertestarter, der guider dig igennem hele genoplivningen. ZOLL's patentererede elektroder er de eneste elektroder på markedet, der måler hjertemassagens hastighed og dybde - og en stemme fortæller dig hele tiden, om du giver effektiv og rigtig hjertemassage. Ligesom lyd, tekst og billeder guider dig sikkert igennem den livreddende førstehjælp.

Unikt grafisk og brugervenligt design
Et billede siger mere end tusind ord. Den unikke grafiske brugerflade på AED Plus hjertestarteren - billeder kombineret med tekst og dansk stemmevejledning - hjælper førstehjælperen igennem hvert enkelt trin i den livreddende førstehjælp.

Lys på billederne gør opmærksom på hvad der skal gøres - i den rigtige rækkefølge. Tekst og lyd svarer til billederne og er med til at få dig til at udføre de vigtige handlinger, der kan redde liv. Billederne og lydene sikrer, at alt foretages i korrekt rækkefølge, og at eventuelle stød gives hurtigt.


Verdens eneste feedback system ved hjertemassage
ZOLL 's patenterede elektroder er de eneste på markedet, der måler hjertemassagens hastighed og dybde. En stemme i apparatet fortæller dig hele tiden om du giver effektiv og rigtig hjertemassage - og vejleder dig med udtryk som "tryk hårdere" eller "god hjertemassage". Endvidere hjælper hjertestarteren dig med at følge den anbefalede frekvens på 100 kompressioner per minut.

På siden med træningvideoer, kan du se hvordan du udføre hjertemassage med ZOLL AED Plus, og hvordan hjertestarteren guider dig hele vejen 


Én elektrode er bedre en to
AED Plus hjertestarteren indeholder ZOLL's patenterede elektroder CPR-D•padz™, der er to elektroder samlet i ét stykke med indbygget Real CPR Help. Ved at gå efter håndplaceringen for hjertemassagen placeres elektroderne let og hurtigt på den tilskadekomne - og dermed spares livsvigtige sekunder.

Mindre vedligehold og lavere omkostninger
AED Plus hjertestarteren udfører automatisk selv-test og signalerer via korte bip, hvis der er noget i vejen med hjertestarteren.

AED Plus hjertestarteren anvender billige og miljøvenlige håndkøbsbatterier (Duracell), som er nemme at udskifte og som holder fem år i stand-by-tilstand. Elektroderne har ligeledes en holdbarhed på fem år - og driftsomkostninger begrænses dermed til nye elektroder og batterier hvert femte år.

Iøjefaldende & robust design
Frygt for at lave fejl er en stor barriere for at hjælpe et menneske der rammes af hjertestop. En hjertestarter må derfor ikke virke kompliceret og afskrækkende. Derfor er AED Plus hjertestarteren konstrueret i et "ufarligt" design, og den grønne farve betyder endvidere, at apparatet er synligt i hverdagen.

 

Hvis du vil vide mere kan du downloade brochurer og manualer her.