Bestyrelse >

Indkaldelse til ordinær Generalforsamling 12. april 2018

Torsdag, den 12. april 2018 kl. 18.30 i klubhuset, Sundkrogskaj 19, København Ø.

Torsdag, den 12. april 2018 kl. 18.30 i klubhuset, Sundkrogskaj 19, København Ø. Der er indskrivning og sandwichs fra kl. 18.00

Dagsorden følge lovene, se foreløbige dagsorden med tilhørende bilag.

Vedlagt findes desuden beretningen for HS 2017, som blev det sidste aktive år i Havnelavet. Endvidere er der vedlagt de tanker bestyrelsen er enige om skal danne rammen for bestyrelsens arbejde det kommende år. Se tankerne om etablering af et forretningsudvalg indenfor bestyrelsen og med ansvar for bestyrelsen.

På bestyrelsens vegne 

Med venlig hilsen

Sten Emborg
kasserer

 

Alle-Dokumenter-samlet_GF_2018 (59 sider 8,5 MB - opdateret 09-04-2018).pdf
0 Dagsorden ordinaer GF 2018
2 Beretning SKK 2017
2-1 SKK forslag om foretningsudvalg
2-2 HAVNELAVET SUNDKROGEN Årsbereetning 2017
3 Udvalgsberetninger 2017
3-1 Årsberetning 2018 Pladsudvalget.pdf
4 SKK Aarsrapport 2017
5 1-4 Forslag til generalforsamlingen 4 forslag
5-5a Vandpladsreglement SKK-KvS-V18.4
5-5b Landpladsreglement SKK-KvS-L18.3
6a SKK takstblad 2019
6a takstblad 2018 havn
6b SKK budget 2019 GF-Kluboversigt
6c SKK budget 2019 GF-havn
6d SKK budget 2019 GF-klubintern