Nyheder > Bestyrelse >

Indkaldelse til ordinær Generalforsamling torsdag 11. april 2019

Torsdag, den 11. april 2018 kl. 18:00 i klubhuset, Sundkrogskaj 19, København Ø.

Torsdag, den 11. april 2019 kl. 19.00 i klubhuset, Sundkrogskaj 19, København Ø. Der er indskrivning og sandwichs fra kl. 18.00

 

 

 

 

Den årlige generalforsamling i SKK afholdes torsdag 11. april 2019 kl. 19. Der er indskrivning og sandwich kl. 18. Dagsorden i henhold til vedtægter.

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen samt begrundelse skal være formanden (formand@sejlklubbenkbh.dk) i hænde senest torsdag 14. marts 2019 kl. 12.

Endelig dagsorden med indkomne forslag, forslag til valg/genvalg, regnskab og budget samt forslag til takstblad udsendes skriftligt (pr. e-mail) til medlemmerne senest torsdag 29. marts, og vil blive annonceret på hjemmesiden.

På bestyrelsens vegne 

Aage Nipper/Næstformand