Nyheder > Bestyrelse >

Indkaldelse til ordinær Generalforsamling torsdag 11. april 2019. Endelig dagsorden og bilag

Torsdag, den 11. april 2018 kl. 18:00 i klubhuset, Sundkrogskaj 19, København Ø.

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i SEJLKLUBBEN KØBENHAVN

Torsdag, den 11. april 2019 kl. 19:00 i klubhuset.

Der er indskrivning og sandwichs fra kl. 18.00

OBS: opdatering d. 29/3: udvalgsberetninger nu med lokalpolitisk udvalg og Nordreklubhusudvalg

 

 

Endelig dagsorden: (du kan hente endelig dagsorden med forslag til behandling under punkt 5 her)

 1. Valg af dirigent og referent. Disse kan ikke være medlemmer af bestyrelsen (Bestyrelsen foreslår Søren Axelsen som dirigent og Andreas Schousboe som referent)
 2. Aflæggelse og godkendelse af bestyrelsens beretning (Hent dokument med bestyrelsens og udvalgenes beretninger her)
 3. Aflæggelse af udvalgsberetninger (Hent dokument med bestyrelsens og udvalgenes beretninger her)
 4. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse (hent årsberetning 2018 her)
 5. Behandling af indkomne forslag:

Forslag 1:  om vedtægtsændringer fra Erik Kragh-Hansen 

Forslag 2: om vedtægtsændring vedr. bådfællesskab fra Stig Kruse. 

 1. Godkendelse af takstblad, og orientering om indeværende og kommende års budget (hent forslag til takstblad her) (hent budget 2018-2020 her)
 2. Valg af formand – Martin Frandsen er ikke på valg
 3. Valg af næstformand – Aage Nipper blev valgt for 1 år i 2018, genopstiller (se note 1).
 4. Valg af kasserer – Sten Emborg er på valg og genopstiller
 5. Valg af pladsudvalgsformand – Anders Bülow er ikke på valg
 6. Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer – Henrik Sieling, Keld Lybke og Morten Petersen opstiller (se note 2) - Grete Ørskov og Jens Erik Rosengaard modtager ikke genvalg. Jens Wagner Thomsen blev valgt som tilforordnet til bestyrelsen i 2018, og ønsker ikke at opstille.
 7. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen - Mathilde Edelvang modtager ikke genvalg. Der er ingen kandidater.
 8. Valg af 2 interne revisorer og en revisorsuppleant. – Jens Juul Holst er ikke på valg. Morten Petersen er på valg og genopstiller (se note 3), Andreas Schousboe opstiller som intern revisor. Søren Rask opstiller som revisorsuppleant.
 9. Valg af ekstern revisor (bestyrelsen genindstiller Beierholm Statsautoriseret Revisionspartnerselskab).
 10. Eventuelt

Note 1: Aage Nipper har meddelt at han opstiller for en periode på 1 år, hvorefter han ønsker at udtræde af bestyrelsen.

Note 2: Henrik Sieling og Morten Petersen har meddelt at opstillingen sker under forudsætning af, at generalforsamlingen ikke beslutter væsentlige vedtægtsmæssige ændringer, men at arbejdet i den kommende periode sker på den eksisterende vedtægt og gældende forretningsorden.

Note 3: Morten Petersen kan dog ikke genvælges såfremt han vælges som bestyrelsesmedlem)