Klubben > Aktiviteter >

Informationsmøde for nye (og nyere medlemmer)

Kom til info-møde for nye medlemmer mandag d. 10/9-2018

Kom til info-møde for nye (og nyere) medlemmer mandag d. 10/9 kl. 18-20 i klubhuset, Sundkrogskaj 19, 2100 Kbh. Ø. 

På mødet kan du høre om arbejdet i udvalgene - hvordan man kommer på venteliste til fast bådplads -  optagningslister -  sejlerskolen - kapsejlads -  sejlads med vores sportsbåd J70 - klubbens sociale aktiviteter -  frivilligt arbejde i klubben -  hvilke udfordringer andre medlemmer har mødt som nyt medlem, og meget, meget mere. Du får mulighed for at stille spørgsmål.

Inden vi går hjem tager vi ud og ser klubbens faciliteter på vinterlandpladsen i Fiskerihavnen.

Sejlklubben er vært ved et let aftensmåltid. 

OBS: Ønsker du at deltage skal du tilmelde dig ved, senest d. 8/9, at sende en mail til sekretariat@sejlklubbenkbh.dk . Oplys navn og meget gerne medlemsnummer. Vigtigt af hensyn til forplejning!!!!!!

OBS: inden mødet er det en rigtig god idé at læse klubbens velkomstbrochure for nye medlemmer. Den finder du på dette link:  https://sejlklubbenkbh.dk/Portals/0/Dokumenter/180528_Velkommen_til_sejlklubben_folder.pdf