Nyheder > Klubben > Bestyrelse > Aktiviteter >

Jobopslag: Havnefoged/Klubsekretær med administrativ pondus

Sejlklubben København søger Havnefoged/Klub-sekretær med administrativ pondus!

Sejlklubben København administrerer ca. 260 bådpladser i Kalkbrænderihavnen. Klubben har ca. 600 medlemmer og et aktivt klubliv baseret på frivilligt arbejde og fællesskab. Stillingen er ny – og timetallet afspejler at vi har brug for at højne kvaliteten i den daglige drift.
 
Som vores nye Havnefoged/Klubsekretær skal du indgå i et arbejdsfællesskab med bestyrelse og forretningsudvalg, samt klubbens udvalg, primært pladsudvalg og drifts- husudvalg. Sammen skal I sikre, at driften af klubben, havnen, landpladsen mv. udføres med rettidig omhu, grundighed og stolthed. Du bliver en integreret del af klubben, og klubbens daglige ansigt på havnen.

Dine opgaver vil være:

  • Havneopsyn, herunder pladsfordeling, servicering af gæstesejlere, tilrettelæggelse af vinteroptagning, søsætning mv.
  • Styring af klubbens to landpladser.
  • Driftsansvar for klubhus
  • Deltagelse i og understøttelse af arbejdet i klubbens bestyrelse og forretningsudvalg
  • Samarbejde med klubbens udvalg


Vi kan tilbyde en arbejdsplads, hvor der gives frihed under ansvar.
Du vil dels skulle arbejde selvstændigt dels sammen med frivillige bestående af humoristiske, ihærdige, opfindsomme klubmedlemmer.
Der arbejdes med muligheder og ikke begrænsninger.
Der arbejdes for fællesskabet, med inddragelse af individer.

Der arbejdes med medlemmer – ikke med kunder.
Der er plads til at udvikle sine kompetencer og arbejdsområder.

Som Havnefoged/Klubsekretær i Sejlklubben København kan der forekomme skiftende arbejdstider, afhængig af sæson.

Der er tale om en tre-kvarttidsstilling med et gennemsnitligt ugentlig timetal på 28 pr. uge.  

Stillingen ønskes besat pr. 1. marts 2019 eller efter nærmere aftale. Ansættelsessamtaler afholdes mandag d. 28. januar eller tirsdag d. 29. januar Den endelige udvælgelse sker ved brug af en case.

Motiveret ansøgning samt CV skal være klubben i hænde på formand@sejlklubbenkbh.dk senest torsdag d. 24. januar 2019 kl. 12.00.

Vi forbeholder os ret til at indhente straffeattest.
 
Ansættelsesforholdet vil være underlagt Funktionærloven. Løn og øvrige vilkår efter forhandling, afhængig af kvalifikationer.

Spørgsmål om stillingen kan rettes til formand Martin Frandsen på 21261944 eller næstformand Aage Nipper på 53817011.