Nyheder > Skoleudvalg > Sejlerskolen >

Klubbens skolebåde kan lånes

Foto: Marianna Fridjonsdottir

Du kan låne skolebådene i weekender og i sommerferien, hvis du opfylder betingelserne. Se her hvordan og hvorledes. God tur!

Hvem kan låne bådene
Aktive medlemmer af SKK, der har en førerprøve fra en af Svanemøllekredsens sejlerskoler, kan mod betaling af vedligeholdelsesafgift låne klubbens 3 skolebåde, som er Spækhuggerne DEN 131 (racing), DEN 260 (racing) og DEN 481 (family). Vedligeholdelsesafgiften fremgår af Takstlisten, som findes her: http://www.sejlklubbenkbh.dk/Vis/EMNE/39/Priser-medlemer

Hvornår kan bådene lånes
Når skolebådene ikke benyttes til skolesejlads kan de lånes, dvs typisk i weekender (fredag, lørdag og søndage) forudsat der ikke er planlagte særlige skolesejladser. I 2015 er der 1 båd, der ikke benyttes til skolesejlads hhv onsdag og torsdag og som derfor kan lånes.

I 4 uger af Juli måned er der normalt ikke skolesejlads, så alle 3 både vil være disponible. Bemærk dog, at skolesejlads, herunder tur- eller kapsejlads med elevbesætning, går forud for almindeligt lån.

Sådan booker du en båd
Kontakt skolechefen, Grete Ørskov, på e-mail med overskriften ”Bådlån” på email: sejlerskolen@sejlklubbenkbh.dk eller SMS til tlfnr. 21 64 26 35. Aftal hvilken båd, der ønskes/er ledig og hvordan du låner/aflevere nøglen til Bedstes hus. Meddel gerne dit ønske om lån af båd i god tid Hvis flere, end vi har både til, samtidig ønsker at låne én, vil fordelingen ske ved lodtrækning 14 dage før. Ved ønske om bådlån mindre end 14 dage før, vil bådene blive fordelt i den rækkefølge, ønskerne indløber. For ønsker til lån til sommerferietur i juli, der er meddelt inden 1. maj, vil evt. lodtrækning ske pr. 1. maj. Efter 1. maj vil fordelingsbetingelserne ovenfor være gældende. Husk altid at meddele, hvis du fortryder din reservation.

Forpligtelserne, der følger med lån af båd
Logbog skal føres korrekt inden afgang. Brug ”Turlogbog”, som ligger i Bedstes hus. Det er vigtigt, at du noterer afgangstidspunkt og forventet ankomsttidspunkt samt fulde navn på hele besætningen. Husk at skrive tydeligt. Noter også gerne telefonnummer. Når du er tilbage i havnen noteres ankomsttidspunktet. Bruger du motor, skal der udfyldes ”Motorlogbog”. Benzin er for egen regning. Skulle du blive forsinket i forhold til forventet ankomsttidspunkt, er det vigtigt, at du kontakter én, der kan tage i klubben og rette ankomsttidspunktet i logbogen. Evt. et opslag uden på døren til Bedstes hus, hvis du ikke finder en med nøgle dertil.

Besætning
Sørg for en forsvarlig besætning, som minimum 1 gast. Altså ingen solosejlads i skolebådene.

Redningsveste
Alle skal bærer redningsveste ombord, når der sejles i skolebådene.

Båden afleveres vel fortøjret i klargjort og rengjort stand med alt udstyr i god behold. Eventuelle fejl, mangler og skader, som du ikke selv kan udbedre, skal noteres i logbogen og meddeles skolechefen straks efter hjemkomsten. Du kan evt. også rådføre dig med skolechefen om, hvordan en skade bedst udbedres. Hvis der under turen opstår skader, som forventes at skulle dækkes af bådens forsikring, skal du straks kontakte skolechef eller bestyrelse. Du skal regne med at betale en evt. selvrisiko.

Andre forhold
Skulle der opstå andre forhold, der ikke er omtalt her, vil de blive afgjort af skoleudvalget.

Grete Ørskov