Nyheder >

Klubhus p.t. lukket pga. corona

Kære SKK-medlemmer

Vi håber at alle kom sikkert ind i det nye år.
Desværre sætter udviklingen i anden bølge af Corona-pandemien begrænsninger for brug af vores klubhus.
Her i starten af 2021 er vi faktisk værre stillet end i starten af 2020: Der er allerede en stor pool af smittede og vi har de tre værste smittebefordrende måneder foran os.

I henhold til regeringens nye udmelding holdes klubhuset lukket til foreløbig 7. februar 2021.

Men husk at tilse jeres både på landpladsen eller i havnen. Og obs at broerne er meget glatte i frostvejr!

Vi vurderer at der ikke kan afholdes arrangementer før til forår/sommer. Men vi indretter os selvfølgelig efter den aktuelle situation og melder løbende ud.

Af samme grund er udlån af klubhus til FTLF på givne aftener efter aftale i vinterperioden udsat til tidligst at kunne starte til næste vintersæson. Der arbejdes aktuelt på endelig aftale. Praktiske forhold herom bliver præsenteret på Generalforsamlingen 2021.

Bestyrelsen arbejder på at det organisatoriske og sociale klubliv kan fortsætte i Coronatider. Bestyrelsen har afholdt møder på ZOOM, og det virtuelle planlægges til at indbefatte hele klubben, så vi kan afholde fredagsaftener med foredrag som webinars, og forhåbentlig også afholde generalforsamling til tiden. Men mere om det når det praktiske er etableret.

Pas godt på hinanden.

Med sejlerhilsner
Bestyrelsen