Nyheder > Pladsudvalg > Aktiviteter >

Kom og hør politikernes planer for Nordhavnen

• Hvad vil borgerrepræsentanterne med havnen? 
• Hvem skal du stemme på til kommunevalget for at sikre, at vores vilkår ikke bliver forringet?
• Hvem af partierne vil være med til at sikre et rekreativt område omkring Kalkbrænderiløbet?
Det kan du blive klogere på hvis du møder op i Sejlklubbens lokaler tirsdag d. 5. november, kl. 19:00

Deltagere er en repræsentant for hver af Borgerrepræsentationens partier

Velkommen til en aften hvor de plitiske partier i borgerrepræsentationen redegør for deres holdning til sejlsportens vilkår i København, med særlig fokus på Nordhavnens udvikling.

Dansk Sejlunions medlemsklubber i Svanemøllekredsen, roklubberne og alle andre der bruger Svanemøllebugten til sports og fritidsaktiviteter er berørt af udviklingen.

Derfor er det interessant at høre om, på hvilken måde de enkelte partier vil gøre deres indflydelse gældende i BY&HAVN, overfor regeringen og i Borgerrepræsentationen, så fritidsaktiviteternes vilkår bliver forbedret i området, når det er færdigudviklet og forringes mindst muligt i byggeperioden. Ligesom det er interessant at høre om hvordan det kan sikres at udviklingen af bolig og erhverv på hele området forbindes med Østerbros nuværende befolkning og vandet som rekreativt område.

Mødet er åbent for alle, men henvender sig særligt til medlemmer af fritidsforeningerne i området.

Mødets forløb
 
 1. Velkomst og oplæg fra Sejlklubben København
 2. Indlæg fra hver af partierne, ca. 5 min
 3. Indlæg fra Østerbro lokaludvalg
 4. Fri debat.
 5. Afslutning forventes kl. ca. 21.30
Lokalet åbnes kl. 18:00

Tirsdag d. 5. november, kl. 19:00, Sejlklubbernes lokaler, Sundkrogskaj 17, 2100 Ø

KALENDER