Nyheder > Pladsudvalg >

Meddelelser fra pladsudvalget vinter 2013-14

Gode venner. Så er sejlersæsonen slut.

Vi har glædet os over det gode vejr og de mange oplevelser der har været på vandet. Alle vores både står nu på landpladsen eller ligger i havnen og passer sig selv. Vi ser på tåge og regn og godter os over, ikke lige nu, at ligge på et hårdt kryds, langt fra varm kaffe og tørvejr.

Vi glæder os til nytår når dagene bliver længere og en ny sejlersæson skal i gang. Hvor skal vi sejle hen og skal vi have lavet forbedringer på båden? Ja, lige pludselig er der nok at se til.

Hvad med plads til båden i sommer?

Godt at huske om bøjeplads 2014
Bådejere med fast plads og samme størrelse båd, skal ikke gøre andet end at betale opkrævningen, der udsendes fra klubben i Januar 2014.

Bådejere der sidste år havde låneplads eller gæsteplads eller ingen plads, eller nu har større båd, skal skrive sig på ventelisten i klubhusene, eller bruge skemaet på hjemmesiden.
Skemaerne bliver tilgængelige 1. januar.

Listen bliver sorteret efter anciennitet, og er der mulighed, bliver ønsket imødekommet. Ledige faste­ og lånepladser bliver fordelt efter anciennitet og bådstørrelse.
Opkrævning på nye faste og lånepladser udsendes i begyndelsen af marts.

Bådejere med fast plads der ønsker en anden plads skriver sig også på listen.

Ventelisten 2014 er åben i januar måned.
Ventelisten ophænges op i forbindelse med nytårskuren 1. Januar 2014 kl. 15.00, og nedtages 31. januar 2014.

Bådejere der ikke ønsker at gøre brug af deres bøjeplads i 2014, skal inden 1. februar give pladsudvalget besked.

Den endelig pladsfordelingsliste og aktuelle venteliste bliver offentliggjort på hjemmesiden og i klubhusene i slutningen af marts.

Medlemmer, der ikke kan tilbydes plads, henvises til havnefogden, der måske har mulighed for at anvise midlertidige gæstepladser. Klubben giver havnefogden en liste så klubmedlemmer får førsteret til disse gæstepladser.

Yderligere information vedrørende pladser.

Bøje­ og landpladsreglement |­ Priser og takster

Pladsudvalget i Sejlklubben København kontaktes på pladsudvalg@sejlklubbenkbh.dk eller 5056 4664