Sejlertips >

Mobiltelefon eller VHF i fritidsbåden

I de seneste ca. 60 år har den maritime VHF-radio igennem utallige sørednings aktioner vist sin værdi for sikkerheden til søs. Princippet med de åbne kanaler, hvor alle kan følge med i kommunikationen og dermed udviklingen i en indsats, er optimal.

Maritim VHF-radio
Når du udsender nødsignalet MAYDAY på VHF, får du kontakt med, ikke blot nærmeste kyststation inden for rækkevidde (ca. 30 sømil), men også skibe i din nærhed. Disse skibe er jo de nærmeste til at hjælpe, og de kan straks gøre foranstaltninger til at yde hjælp.
Skibe som ikke direkte involveres i selve redningsaktionen, vil alligevel løbende kunne holde sig orienteret om en redningsaktions forløb og har dermed mulighed for at holde klar af området, hvor redningsaktionen foregår.
Selv med håndholdte VHF-radioer opnår man disse kommunikationsmæssige fordele, selvom rækkevidden er noget kortere. I farvande uden for kyststationers rækkevide kan VHF også være effektiv især, hvis man holder sig i nærheden af de almindelige skibsruter. Med implementering af DSC i det globale sikkerhedssystem, er sikkerheden til søs blevet effektiviseret betydelig, med hurtig alarmering og sikker positionsangivelse via GPS.

Mobiltelefon
Mobiltelefonen begrænser sig til samtaler 2 parter imellem, der kender hinandens mobilnumre, derfor har den i nødsituationer ikke samme effektivitet som VHF, og kan i værste fald betyde en forsinkelse af en redningsindsats. Du får ikke den direkte kontakt med skibe i nærheden, som ellers ville kunne hjælpe.
Men ellers er mobiltelefonen et godt supplement til sikkerheden og trygheden ombord og hos pårørende i land. Information om vejrforhold og andre forhold af betydning for den sikre sejlads er blevet let tilgængelige. Antallet af unødvendige eftersøgninger på grund af forsinkelser eller ændring af destination er faldende, hvilket må tilskrives mobiltelefonens udbredelse.
Selv, hvor mobildækningen er for ringe til samtaler, vil SMS i mange tilfælde gå igennem inden for en overskuelig periode.

Det rigtige værktøj
Man slår ikke søm i med en knibtang! Du kan være heldig, men…, som i andre sammenhæng gælder det også for kommunikation, at anvende det rigtige værktøj i den givne situation. På Søsportens Sikkerhedsråds hjemmeside finder du mere information.