Nyheder > Bestyrelse > Samarbejdsudvalg >

Nordhavnstunnel

Seneste update er fra 18. maj 2017

Efter møde d. 18. marts 2017 er der fra Borgerrepræsentationen afgivet  følgende protokolbemærkning:

”Partierne finder at der af hensyn til de lokale interessenter og brugere af Svanemøllehavnen er behov for afklaring vedr. byggeriet af Nordhavnstunnel. Denne afklaring kan ske uafhængigt af den igangværende dialog med Transport-, Bygnings- og Boligministeriet om tunnellængde og fremtidssikring. Partierne mener at etableringen af Nordhavnstunnellen skal udføres i etaper så adgangen til Svanemøllehavnen opretholdes i anlægsperioden. Den nødvendige erstatningshavn for de sejlere, som det på trods heraf, vil være nødvendigt at flytte, bør placeres i Nordhavn, så der fortsat vil være nærhed til lokalområdet og eksisterende faciliteter. Samtidig kan nuværende forhold for Svanemøllestranden og vinterbadere på Svaneknoppen opretholdes i anlægsperioden." 

Partierne bakker op om etableringen af en tunnel under Svanemøllebugten som en vigtig forudsætning fort den videre udvikling af Nordhavn og som en trafikal aflastning af de indre dele af Nordhavn bl.a. for trafik til og fra containerterminalen.