Bestyrelse >

Nordhavnstunnel – sidste nyt maj 2019

Orientering vedr. Nordhavnstunnellen

I forbindelse med forslag til Lov om anlæg af Nordhavnstunnel, der forventes fremsat i næste Folketingssamling, (Forslaget har netop været i høring) har Erik Kragh-Hansen udarbejdet et notat, der nærmere beskriver indholdet i lovforslaget og hvilken betydning det kan få for sejl- og roklubber i Kalkbrænderihavnen og Svanemøllehavnen. Du kan downloade notetat her: Nordhavnstunnel, status maj 2019