Nyheder > Pladsudvalg >

Nye flydebroer i Sundkrogen?

I 2013 har Havnelavet Sundkrogen (HS) haft drøftelser med By & Havn om primært flydeboerne i Kalkbrænderihavnen. Det viser sig, at flere af broerne er 40 år gamle, meget utætte og tjenelige til udskiftning.
 
By & Havn ønsker at frigøre sig fra den løbende drift og vedligeholdelse af boerne – og har i denne forbindelse foreslået to principielle løsninger:
 
1. HS overtager drift og vedligeholdelse af de eksisterende anlæg mod en lejereduktion.
 
2. By & Havn etablerer nye flydebroer og installationer (Vand og el), som HS forrenter (5 % 
p.a.) og afskriver over 40 år, ligeledes mod en lejereduktion. Endvidere overtager HS drift og 
vedligeholdelse af de nye broer og pælene, som blev udskiftet 2011-12.
 
I denne forbindelse har By & Havn opsagt vandlejeaftalen for Sundkrogen med virkning fra den 
31.12.2014, idet der påregnes indgået en ny aftale forinden. 
 
HS har p.t. ikke modtaget et konkret oplæg på de foreslåede alternativer, som skal forelægges 
klubbernes og HS’s generalforsamlinger.
 
Januar 2014
Erik Kragh-Hansen