Nyheder > slider >

Nye individuelle el-målere fra d. 17/11-2019 (10 amp. udtag). Hængelåse skal fjernes i havnen

Udlevering og kontrakter fra søndag d. 17/11 kl. 11-15, herefter i normal kontortid

Der skiftes til individuelle el-målere i stedet for individuelt 10 amp. stik/strømudtag. Det betyder, at alle der ønsker strøm, sætter strøm til båden med en el-måler mellem el-standeren og eget strømkabel forbundet til båd.

Efter 17/11-2019 har ingen længere deres eget el-udtag/strømstik i havnen (landplads se nedenfor). Herefter må der ikke længere være forbrug uden de nye el-målere.

De gamle el-kontrakter erstattes af nye kontrakter. Alle, der har betalt depositum for et el-stik, får i stedet udleveret den nye el-måler og overført depositum herfor samt ny kontrakt. De, der ikke har et 10 amp el-stik eller betalt depositum, får en el-måler mod betaling af depositum kr. 1.250,00 og tegner en kontrakt.

Landplads:

Anvender du strømudtag på landplads, når du ikke er ved båden, SKAL du anvende individuel el-måler. Det vil sige: har du varmer, affugter eller andet strømforbrugende, skal der anvendes måler. Der gælder samme regler på landpladsen som i havnen: er der ikke tilsluttet måler til stikudtag (måler må ikke monteres i båd), så afbrydes strømmen til din båd uden yderligere ansvar.

Udlevering af nye el-målere:

Målerne udleveres i havnekontorets åbningstid. Se nærmere på hjemmesiden omkring åbningstider eller spørg havnefoged på havnekontoret@sejlklubbenkbh.dk.

Begrundelsen for nye el-målere er blandt andet:

At sikre, at alle betaler for den strøm, de bruger i havnen og på landpladsen.

At lette administrationen, økonomien og opkrævningen.

En del nuværende målere er defekte og skal udskiftes, med udgift til følge.

Det er besværligt at skifte plads/bro og opdatere el-aftale. Med egen måler kan man flytte og rokere frit.

Der mangler strømudtag fordi der er stik, der aldrig anvendes og har været aflåst længe.

Medlemmer uden fast bøjeplads eller med låneplads, skal forvente at flytte båd jævnligt, og har derfor svært ved at kunne benytte det nuværende system og få 10 amp strøm, fordi så mange stik er låst af. Med egne målere og åbne strømstik, kan alle stik benyttes frit og ethvert forbrug faktureres.

Gæstesejlere mangler ofte mulighed for at kunne benytte 10 amp strømudtag, selvom der tydeligvis er mange ubenyttede aflåste udtag. Gæstesejlere betaler for strøm, når de betaler havnepenge.

Bedre styring af forbrug fra gæstebåde i vintervand.

Betingelser

I El-måler lejekontrakten er der indført betingelser, som I vil se ved udlevering med følgende tilføjelse:

  • Det er ikke længere tilladt at aflåse et strømstik.
  • Det er ikke tilladt at hive en bruger ud af et stik.
  • Brug af eksisterende 2 amp-udtag følger stadig gældende regler, beskrevet i bøjepladsreglementet. Jfr. § 8.1: ”Der må kun bruges el fra havnens 2 Amp-elstandere til batteriopladning og elværktøj til bådens vedligeholdelse, når bådejeren befinder sig i fartøjet. Hvis en bådejer har behov for yderligere batteriladning, skal dette oplyses til havnefogeden – f.eks. ved at lægge en seddel i postkassen. Stikket kan herefter sidde i elstanderen i max. 3 døgn. I modsat fald er havnefogeden berettiget til uden varsel at fjerne stikket. Misbrug kan medføre fortabelse af bøje/landpladsen.”